Home>Front>Stølsgrisene er en suksess
Front Næringsliv Nyhet

Stølsgrisene er en suksess

Tilbakemeldingene på kjøttet og de videreforedlede produktene er bare gode. Derfor fortsetter jeg suksessen med mine stølsgriser for femte året, sier Tom Ådneram som har anskaffet 20 griser som skal slaktes i august/september.

I fjor hadde han 29 stølsgriser og de hadde en slaktevekt på gjennomsnittlig 95 kilo. Nå er 20 nye griser anskaffet i første omgang og siden vil han få ytterligere 10-20 griser som skal slaktes senere på høsten. Grisene til Tom Ådneram oppholder seg på stølen i Flatstøldalen for å bli feite og gode. Tom satser på rasen Norroc. Da de ankom i mai hadde grisene en vekt på mellom 25-30 kilo.

Utegris/frilandsgris er blitt et begrep innen norsk gourmetmat. Det er blitt et ekstra kvalitetsstempel på gris som går ute hele sommeren. Grisene har det trivelig. Lite stress. Det gir utslag på kjøttet når de hele døgnet har rotematerial å forholde seg til. Halm, flis og røtter. Da stortrives de. Ikke minst med frisk luft i 600 meters høyde.

Foto: Tom Ådneram er innom og mater stølsgrisene.

Stølsgrisene liker å gå å rote og grave etter røtter i jorda.

  • Grisene fôres opp på kraftfôr med noen hundre liter pr uke. Ellers er de fôret opp med frukt, grønnsaker og røtter fra naturen, sier Tom Ådneram og legger til at dette er et nisjeprodukt av beste kvalitet. Utegris-produksjon er mer utbrett på Østlandet enn det er i våre trakter.

Grisene blir slaktet på Nortura og levert tilbake til Tom, som tar seg av videresalget. Han selger og leverer privat, men også lokalbutikkene i Sirdal selger produktene sammen med spisesteder.

Annonse

Ønsker du å bestille juleribba eller andre produkter, kan du bare kontakte Tom Ådneram på mobiltelefon 971 977 31. Eller facebooksiden ”Stølsgris frå Ådneram”.

Stølsgrisene tåler helårsdrift ute så lenge de har et skur med tak og tre tette vegger, i tillegg til halm, flis og fôr tilgjengelig. Frosten tåler de svært godt.

  • Mulighetene for å fôre opp andre griseraser er til stede, men først får vi se hvordan edelgrisen blir mottatt av markedet, før eventuelle endringer gjøres, sier Tom Ådneram, som trives godt med denne hobbyen.

Avslag fra kommunen

Tom Ådneram søkte i fjor Sirdalsvekst KF om etableringstilskudd på 10.000 kroner og investeringstilskudd på 11.585 kroner, totalt 21.585 kroner til Stølsgris.

Sirdalsvekst avslo søknaden og mente den var for landbruksrelatert. Søknaden ble anket videre til formannskapet, som også avslo søknaden med fem mot to (sp/krf) stemmer.

Sirdalveksts retningslinjer sier «Det bør ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet»

Ådneram mottar et distriktstilskudd på slakt på kr. 1.10 pr. kg, hvilket på årets oppgjør utgjør kr 2.910,- Det kan neppe rubriseres som «betydelig», skriver Sirdalsvekst.

Ca. 200 liter kraftfôr går med til stølsgrisene pr uke.

Du kan følge utviklingen av grisene på facebook.