Home>Kommunen>Utbedring og bygging av ekstra garasje har startet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-20 11.29.56.jpg
Kommunen Nyhet

Utbedring og bygging av ekstra garasje har startet

Nytt garderobebygg for brannvesenet i Øvre Sirdal og garasje for Øvre Sirdal Leitegruppe er nå under oppføring ved Svartevatnet.

To millioner kroner koster utbyggingen som Bjerkreim Trelast utfører.

Arbeidstilsynet har gitt Sirdal kommune pålegg om å utbedre garderobeforholdene, skille skitten og ren sone. I tillegg må Tjørhom brannstasjon få ventilasjonsanlegg. Kommunen fikk stoppet dagbøter da de kunne legge fram en forpliktende plan for oppfyllelse av pålegget innen 1. juli.

Bjerkreim Trelast hadde rimeligste anbud på 1,5 millioner kroner, med en opsjon på 500.000 kroner for garasjetilbygget.

Foto: Begge tilbyggene er nå reist. Det haster mest med det hvite til høyre for brannstasjonen for at kommunen skal innfri pålegget fra Arbeidstilsynet.