Home>Front>Brakkerigg og delvis skole vedtatt
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-07 14.26.43.jpg
Front Kommunen Nyhet

Brakkerigg og delvis skole vedtatt

Formannskapet i Sirdal brukte flere timer tirsdag på å drøfte skolesaken på Sinnes. Det ble besluttet at skolen delvis skulle benyttes sammen med en brakkerigg. Flertallet (ap og h) gikk inn for at det skal gjennomføres en ROS-analyse av brakkerigger i forkant av utlysning og innhenting av pris på brakkerigg, sammen med kombinert byggeplass og skole. Den fremforhandlede avtale skal deretter godkjennes av formannskapet. Dermed er Sirdal Høyfjellshotell skrinlagt som alternativ skole.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland trakk til slutt sitt forslag om flomsikring. Forslaget var å enten heve bygget med 30 centimeter til en pris av 1 million kroner, eller sette opp en flomvold på utsiden av skolen til 2,5 millioner kroner.

Formannskapet lukket møte i en time for å drøfte denne betente saken, i henhold til kontrakten som var inngått med Bilstad Bygg. Er det Bilstad Bygg med totalentreprise sitt ansvar ifølge entreprisebestemmelsene i TEK 17, eller er det kommunens ansvar å dekke merkostnadene ? Flomsikring var kjent, mente flere representanter. Nå må rådmannen og administrasjonen få avklart dette snarest, slik at det kan bli sendt inn søknad om byggetillatelse.

Både Rolf Guddal og ordfører Jonny Liland (ap) var sikker på at flomvold var det som var mest gunstig, men hvem sitt ansvar er det ? Og hvem skal betale for merkostnaden, det ville de gjerne ha avklart.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-07-07 11.07.19.png

Varaordfører Isak Liland ville ha omkamp om å bruke Sirdal Høyfjellshotell.

Varaordfører Isak Liland (h) ville gjerne ha omkamp og mente framstillingen om å droppe Sirdal Høyfjellshotell var farget av uvilje. Han kunne ikke være kjent med at kommunen rakket ned på en bedrift på den måten som her er gjort. Han mente fortsatt at det var et godt koronavedtak å benytte hotellet. – En useriøs saksbehandling og kostnader som er pumpet opp det en kan for ikke å bruke dette alternativet, sa Liland som var svært misfornøyd.

Annonse

Mange representanter talte sterkt for elevenes sikkerhet når de skal være på en kombinert byggeplass og skole. Politikerne forventer at det blir avskjerming mellom skoleplass og byggeplass.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-07-07 11.02.59.png

Rolf Guddal (ap) ville ha en bedre økonomisk oversikt fra rådmannen.

Rolf Guddal (a) ville gjerne ha en bedre økonomisk oversikt. Han hadde etterlyst dette i forrige møte også. Nå er prosjektet med nybygg og ombygging passert 30 millioner kroner.

Morten Ovedal (frp/bygdel) mente kostnaden stiger med en million kroner for hvert møte. Han hevdet det var for mye usikkerhet og mente det var feil å starte med en kontrakt først og deretter planlegging. Det blir feil. Han foreslo å heve kontrakten.

Ordfører Liland jobbet for å få kontroll over prosjektet, hvor en kan få byggearbeidene under kontroll og deretter byggetillatelse for å komme i gang. – Mitt ønske er å kunne starte i morgen, men det nytter ikke når kravene ikke oppfylles, sa Liland.

Thor Jørgen Tjørhom (sp) ville ha flomvold og ikke nivåforskjell mellom gammelt og nytt bygg. Pumpe og drenering ligger der i dag og kan sikkert kobles til dette prosjektet. Stopper pumpen, er det dieselaggregat i reserve, sa Tjørhom.