Home>Energi>Droneinspeksjon av strømnettet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-16 11.17.47.jpg
Energi Front Næringsliv

Droneinspeksjon av strømnettet

Torsdag var en avansert drone på inspeksjon av mastene til Agder Energis 22 kV- linjenett. Operasjonssentralen (bilen) var plassert ved Deg-dammen. Først gikk den nordover og returnerte etter 12,5 kilometer tur/retur. Deretter sørover i samme lengde og samme linje.
  • Selskapet har gått bort fra tradisjonell fjernstyring, dronene flyr helt av seg selv når de sjekker strømnettet. Kunstig intelligens brukes til å gjenkjenne strømlinjer og master. Turen er klargjort på forhånd via GPS og når programmet er lastet opp flyr den i 10 meters hastighet pr sekund og tar tusenvis av bilder 30 meter over mastene. Den tar bilder i begge retninger, forteller Thor Stokke, droneoperatør i Stavanger-selskapet KVS technologies.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-16 11.10.37.jpg

Thor Stokke utenfor bilen og Mette Nyås inne følger dronen som er ute på inspeksjon.

Operasjonssentralen ute i feltet og Stavanger-kontoret følge flygingen og sjekker bilder og resultat under veis i operasjonen. Dronen har en verdi av en million kroner og veier 25 kg.

Nå holder de på med et oppdrag for Agder Energi der 30.000 master skal sjekkes i Sirdal, Marnardal, Froland og Arendal. Den andre halvparten av mastene sjekkes via helikopter, men dette er en teknologi som er på vei ut, til fordel for droner. Da kan det bli et årlig oppdrag på 60.000 master.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-16 10.43.27.jpg

Denne dronen har åtte propeller og veier 25 kilo. Kameraet som tar bilder er plassert rett under. Batteriene er plassert på toppen med røde stropper.

  • Dronen følger GPS-programmet og på hver mast er høyde og posisjon merket, sier Stokke og legger til at det er ideelle forhold for fotografering i finværet. Ved vindkast over 15 m/s flyr vi ikke.

Når det skjer strømbrudd ved uvær, vil en drone saumfare ledningsnettet og kunne finne feilen langt raskere enn ved manuell inspeksjon.

Annonse

Dronene flyr autonomt med høy hastighet over strømnettet og tar tusenvis av bilder. Disse sendes tilbake til et kontrollrom der bildene kan analyseres. Brannvesenet bruker også droner av dette slaget til hjelp ved farlige hendelser. Det er til stor hjelp.

  • Vi tror på en verden der mennesker og roboter samarbeider og at viktige beslutninger skal tas så effektivt som mulig, på riktig grunnlag. Vi bistår med å automatisere inspeksjoner og samle inn data på en smart og sikker måte, hvor vårt økosystem for automatisk droneovervåkning gjør dette mulig, sier Cato Vevatne, gründer og daglig leder i KVS Technologies.
  • For KVS er roboter og droner en og samme sak. Det er automatiske verktøy som sørger for at informasjonen du trenger er tilgjengelig når du trenger den – uten personer ute i felt. Dette er spesielt lønnsomt for rutineinspeksjoner, overvåkning og beredskap, hvor det i kombinasjon med kunstig intelligens er viktige verktøy for prediktivt vedlikehold, legger han til i et innlegg på hjemmesiden deres.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-16 10.39.35.jpg

Mette Nyås klargjør dronen for nytt oppdrag i Sirdal.

  • Vi utvikler løsningen sammen med bransjen for å gjøre deres hverdag bedre og øke forsyningssikkerheten til forbrukeren gjennom bruk av droner som intelligente assistenter, sier Cato Vevatne.

Det finnes over 100 000 kilometer høyspentlinjer over bakken i Norge. I dag flys det titusenvis av timer med helikopter når linjene og mastene skal inspiseres og vedlikeholdes. En tidkrevende og risikofylt operasjon firmaet KVS Technologies heller vil løse ved hjelp av autonome droner.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-16 10.55.38.jpg

Fire dataskjermer er monter i bilen og der kan Mette Nyås og Thor Stokke følge utviklingen og er i direkte forbindelse med Stavanger-kontoret.

Med deres egenutviklede algoritmer og systemer gjøres droner i stand til å gjøre samme jobb helt av seg selv. En teknologi de er ledende på – og snart skal ta med ut i verden.

Nettselskapene er pålagt årlige inspeksjoner for å følge med på tilstanden til strømnettet, oppdage feil på komponenter, eller være der nå trær står i fare for å falle over linjen ved neste storm.

En stor og utfordrende jobb de autonome dronene nå kan gjøre langt enklere og oversiktlig. Det gjør de ved å samle inn data strukturert over mange mil, som igjen gjør oppgaven med å finne og rette feil mye raskere, i tillegg til å kunne forutse hvor det trengs vedlikehold.

  • De autonome dronene kan operere i et større vær-vindu, hvor helikopter er begrenset av tåke, dagslys og tilgang til piloter, klarer dronene seg i større grad selv, selv om de også har sine begrensninger knyttet til vær og vind

Twitter

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-16 11.09.18.jpg

Drone-operatør Thor Stokke styrer dronen opp og ned manuelt. Resten av oppdraget gjør den for egen maskin.