Home>Friluft>Hengebru er ødelagt
Friluft Nyhet

Hengebru er ødelagt

Vi har i løpet av sommeren fått flere tips om at hengebrua over elven Kvina er ødelagt. Brua blir ofte benyttet til å komme til DNT Sør sin hytte Håheller. Den tilhører løypenettet mellom Taumevatn og Håheller.

Jonny Grundeland, som er ansvarlig for hyttene til DNT Sør, opplyser at denne brua har vært ødelagt i flere år.

  • Vedlikehold av brua er utsatt på ubestemt tid i påvente av avklaring rundt flytting av Øyuvsbu. Eventuell flytting av den hytta kan medføre at hele løypenettet blir flyttet i den forbindelsen, sier Grundeland, som avventer en beslutning.

Vi ble henvist til informasjon på ut.no angående atkomst til Håheller-hytta, men der fant vi ikke noe.

Konklusjon. Brua er ødelagt. Elven kan ikke krysses på grunn av stor vannføring.

Foto: Hengebrua over elven Kvina er ødelagt og kan ikke brukes. Foto: Odd Aarreberg.

Vedlikehold er utsatt på ubestemt tid og henger sammen med eventuell flytting av Øyuvsbu. Foto: Odd Aarreberg.

Annonse