Home>Energi>Olsokflom og store vanntap
Energi Front

Olsokflom og store vanntap

I gamle dager kalte de all nedbøren rundt 29. juli for Olsok-flommen. Med alt overløpsvannet som kommer i tillegg i disse dager, kan jeg ikke minnes elva Sira så stor etter reguleringene som denne sommeren, sier Alf Skreå som har registrert 91 mm med nedbør siden lørdag kveld.

Det er sjelden Sira går så stor som nå. Sira Kvina Kraftselskap har også åpnet lukene på Handeland for at vannet skal gå via Dorgefossen. Grunnen til at Sira går så stor skyldes overløp fra blant annet demningen i Kilen i Sirekrok.

Alt overvann har nå ført til at golfbanen på Kvæven står under vann og er stengt. Trebrua som er en del av gangveien burde kanskje heves noe, synes Jonny Vik, før den eventuelt påføres skader i en flom. Gangveien fra Haugen til Kvæven er stengt, på grunn av overvann over betongbrua like nedenfor saueløa til Tore Kvæven.

Foto: Familien Hollund fra Sandnes ble stoppet av overløpsvannet ved brua der stien fortsetter nedover langs Sira. Fra venstre Gerd Synnøve, Marthe, Anna og Kjetil.

Stort vanntap ved Kilen der overløpet er på 25 centimeter.

Produksjonsplanlegger, Sigurd Netlandsnes ved Sira Kvina Kraftselskap, har travle dager med all vannhåndteringen. Status tirsdag ettermiddag er følgende:

Annonse

 • Kilen ved Sirekrok har passert 660 meter og nå er det 25 centimeter overløp.
 • Degdammen har passert sin høyde på 660,2 meter og der kommer overvannet ut i en tunnel i bunnen av dammen.
 • Svartevatnet har litt overløp, men der prøver en å holde igjen og heller la Svartevatnet stige.
 • Tjørhom kraftverk er nå satt i drift og tar unna 80 kubikkmeter i sekundet. Det samme er Tonstad kraftverk.
 • Disse tiltakene er iverksatt for å dempe og holde igjen vannføringen i Sira.

Betongbrua over Sira mellom Haugen og Kvæven hadde overløp tirsdag.

 • Det er voldsomme mengder med vann som er i sving. Overløpene skyldes fulle vannmagasiner og vi blir ikke kvitt strømmen, sier Gaute Tjørhom, administrerende direktør ved Sira Kvina Kraftselskap.

Tjørhom oppsummerer det spesielle 2020-året:

 • Mild vinter og lite produksjon medførte sparing av vann.
 • Med koronaepidemien ble det lite forbruk da nesten alt ble stengt ned for en periode.
 • Store snømengder medførte økte snømagasiner, blant de fem beste vinterår selskapet har hatt.
 • Tilsig og snøsmelting på normalen.
 • Lite forbruk i juli, men mye nedbør som medførte overløp i noen magasin.
 • Interne nettproblemer i Sverige i sommer. Må betale 1,5 kroner pr kWh, mens nordmenn betaler 1,5 øre pr kWh.
 • Det er blitt litt for mange ting oppå hverandre, slik at produksjonen og etterspørselen er dalt helt til bunns. I tillegg er det vedlikehold på kablene til Danmark og Holland, sier Tjørhom.

Medarbeiderne i Sira Kvina Kraftselskap har nok med å håndtere, eller unngå, flom i disse tider med all vannmengden. Alt vannet i Sira og Kvina går nå rett i havet.

Denne gangbrua over elva Sira burde vært hevet.

 • Jeg håper denne håpløse situasjonen vil løse seg utover høsten. At næringslivet normaliserer seg og kommer i gang igjen. En kuldeperiode vil også hjelpe på produksjonen, sier Tjørhom og viser til historien som viser at det alltid svinger mye i denne bransjen.

Sira Kvina-sjefen medgir at det er svært sjelden med overløp og så store elver som nå. De siste årene har det vært høsten som har overrasket med flom, ikke nå på denne årstiden.

– Vanntap har vi ganske ofte ved Åna Sira, for der er det liten plass til å regulere vannet, men ikke vanntap helt fra Svartevatnet og nedover hele dalen, avslutter Gaute Tjørhom.

Her fosser det nedover fra Kilen til Sirekrok.