Home>Kommunen>Oppgradering av pumpeledning
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-16 10.22.12.jpg
Kommunen Nyhet

Oppgradering av pumpeledning

Kvina Maskin holder for tiden på å oppgradere en pumpeledning fra Fidjeland til Kvæven. Ledningen økes fra 160 mm til rør med dimensjon 225 mm. Denne oppgraderingen er en del av programmet for VA-ledningene til Sirdal kommune i øvre Sirdal.
  • Vi graver nå en grøft i Fidjelandsvatnet for å kunne senke ned ledningen. Vatnet er forholdsvis lavt for tiden, så vi regner med å få det på plass i neste uke, sier Øystein Røynestad, daglig leder i Kvina Maskin.

Den nye ledningen er på 1.500 meter, hvorav cirka halvparten legges i vannet. Nå er de kommet til der veien inn til Degdammen starter. Resten av oppdraget skal gjøres ferdig etter ferien.

Bilistene som kjører langs fylkesvei 975 like før Fidjeland vil se en gravemaskin som jobber uti vannet. Det vekker oppsikt og ser litt spennende ut, men det er bare en vanlig gravemaskin som jobber i vannet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-16 11.27.53.jpg

En del av pumpeledningen er gravd ned i veien inn til Degdammen. Etter ferien skal oppdraget sluttføres.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-16 10.19.58.jpg

En del av pumpeledningen legges i Fidjelandsvatnet, den skal i neste uke graves ned i en grøft på bunnen.