Home>Energi>Overløp i Kilen – vanskelig å bli kvitt strømmen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-08 14.52.16.jpg
Energi Front

Overløp i Kilen – vanskelig å bli kvitt strømmen

Nå er det vanskelig å bli kvitt strømmen. Internasjonale kabler til utlandet er under reparasjon eller vedlikehold. Dermed begrenses vårt marked, sier Bjarne Tufte, teknisk sjef i Sira-Kvina Kraftselskap.

Kraftselskapet har hatt og har god kontroll over snøsmeltingen og de siste dagers nedbør. Det gir fulle magasiner og nå er det 20 centimeter overløp fra Gravatnet/Valevatnet ved dammen i Kilen i Sirekrok. Da renner det stor mengder med vann ned i Sira og det følger løpet nedover dalen.

Ved Handeland åpnet de i ettermiddag tappelukene og det betyr økt vannføring i Dorgefossen. Det betyr at det slippes 50 kubikkmeter. Flomlukene er også åpnet ved Åna Sira nederst i vassdraget.

Foto: Nå er det overløp på 20 centimeter ved dammen i Kilen i Sirekrok.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-08 14.54.23.jpg

Et fantastisk syn møter deg med alt vannet som er i overløp nedover fjellsidene i Sirekrok.

  • Det betyr at folk bruker lite strøm for tiden. Vi kan ikke produsere uten at noen vil kjøpe strømmen, sier Tufte.

Når Gravatnet og Valevatnet er fullt opp til randen, betyr det at det er omkring 353 millioner kubikkmeter med vann.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-08 15.00.47.jpg

Elva Sira renner over alle bredder i Sirekrok etter at Kilen er åpnet for overløp.

I en melding fra Sira-Kvina Kraftselskap heter det: I våre magasiner er det nå høy vannstand etter stor snøsmelting.

Vi har pågående lovpålagte rehabiliteringsarbeider på dam Homstøl i Kvinavassdraget. Forestående arbeider krever lav vannstand i Homstølmagasinet. Av den grunn planlegger vi fra 3. juli tapping av vann opptil 80 m3/s. Dette kommer i tillegg til naturlig tilsig.

Dette medfører økt vannføring i store deler av juli i Kvinavassdraget nedenfor dam Homstøl. Størst økning av vannføring forventes i første halvdel av juli.

I Sira-vassdraget kan det i et kort tidsrom i første halvdel av juli bli aktuelt å tappe opptil 350 m3/s vann fra dam Handeland.

På grunn av den høye vannstanden kan det bli overløp/tapping fra øvrige magasiner som vil gi økt vannføring i våre vassdrag.

Vi forventer ikke vannføringsmengder som gir skadeflom, men ber folk være oppmerksomme ved opphold nær vassdragene. 

 

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-08 15.02.28.jpg

Magisk å se vannet fosse nedover Sira og snirkle seg fram i stor fart.