Home>Kommunen>Privat aktør valgt til Kvæven
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Illustrasjoner:2018-11-22 14.01.14.jpg
Kommunen Nyhet

Privat aktør valgt til Kvæven

Flertallet i Sirdal formannskap gikk inn for å velge en privat aktør til å drive kafeen og andre aktiviteter. Sirdal Safari & Adventures AS ble foretrukket framfor det kommunale foretaket ASVO.

Sirdal Safari & Adventures AS er en etablering kanskje noe lengre fram i tid, ble det opplyst i sakspapirene. Bak selskapet står Per Øyvind Grimsby og Roald Klungland. Sistnevnte har erfaring med kafedrift i Ose i Setesdal.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Sirdalmedia delt folder:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-12-19 17.18.28.png

Per Øyvind Grimsby har søkt om kafedrift på Kvæven.

  • Gledelig at kommunen valgte oss, sier Per Øyvind Grimsby etter at vi fortalte nyheten om at deres firma var valgt til å utvikle Kvæven, inklusive kafe.

Grimsby vil ikke fortelle så mye om planene foreløpig. Men de har tenkt å gjøre området mer levende og å bruke naturen mer. I tillegg håper Grimsby å få varme i noen av hyttene. Gjerne å kunne tilby overnatting.

Reiselivkonseptet vil inneholde sporene etter Heiberg, blant annet. – Vi må satse på sommerhalvåret og blant annet utnytte alle turister som besøker Kjerag, sier Grimsby.

  • Vi må ha kommunen på laget og da får vi se hva som kommer ut av de videre forhandlinger, sier Grimsby som ikke vil røpe om de legger inn tilbud på turist-informasjonsjobben som skal ut på anbud.

Kommuneplanens samfunnsdel om Sirdal Fjellmuseum/Kvæven
Gjennom et strategisk samarbeid mellom kommunen som eier og private næringsaktører skal Sirdal Fjellmuseum bli et fyrtårn i regionen med hensyn til formidling av natur- og kulturopplevelser. Utvikles som naturlig innfallsport til Setesdal Vesthei Ryfylke- og Frafjordheiane med Heibergheiane og Kjerag.
Sirdal Fjellmuseum er strategisk viktig for Sirdal kommune for målsetting om vekst og økt aktivitet i området. Sirdal kommune skal legge til rette for private aktører. Kommunen må ivareta langsiktige interesser knyttet til museumsdrift og turistinformasjon.

Annonse

Under debatten var det flere som viste til kommunens samfunnsdel, der det skal være strategisk samarbeid mellom offentlige og private aktører.

Nå gjenstår det å se om Kvæven blir et fyrtårn for framtiden, slik det er ønskelig.