Home>Front>Tilsynssaken blir prioritert
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-09 20.47.23.png
Front Kommunen Nyhet

Tilsynssaken blir prioritert

Vi kommer til å prioritere tilsynssaken som Fylkesmannen har opprettet angående den gravide kvinnen som ble anklaget for alkoholmisbruk av Sirdal kommune 15. mai, sier Kristin Aarsland, assisterende avdelingsdirektør hos Fylkesmannens helse- og sosialavdeling i Agder.

Aarsland kan bekrefte at de har mottatt all informasjon fra de berørte parter i saken, en måned forsinket. Hovedsaksbehandler vil ha prioritet på denne saken når vedkommende er tilbake fra sommerferien.

  • Når forventes saken ferdigbehandlet ?
  • Jeg tror ikke man skal regne med noe endelig svar i denne saken før månedsskiftet august-september. Det er sjelden med så mye medieomtale av denne type saker, som denne har fått, sier Aarsland.

Saken er en stor belastning for kjæresteparet og de andre involverte parter i saken.

Fylkesmannen i Agder varslet i begynnelsen av juni tilsyn med kommunelege og Sirdal kommune i saken med den gravide kvinnen som ble anklaget for alkoholmisbruk.

Sirdal kommune fattet et hastevedtak om tvangsinnleggelse av en gravid, utenlandsk statsborger i Sirdal 15. mai. Vedtaket var basert på konklusjonen til kommunelege Siril Hermansen om at kvinnen misbrukte alkohol, og at dette kunne gjøre alvorlig skade på fosteret. 18. mai ble det i tillegg sendt en ordinær begjæring til fylkesnemnda om det samme.

28. mai opphevet kommunen hastevedtaket og 5. juni ble begjæringen om tvang trukket.

Annonse

Media har skrevet en rekke artikler om saken. Helsetilsynet mener at legen og kommunen kan ha brutt loven på flere punkter, og har bedt Fylkesmannen i Agder om tilsyn.

Fylkesmannen opplyste i juni at på grunn av den oppmerksomhet saken har fått i media, finner Fylkesmannen det hensiktsmessig å gjøre en tilsynsmessig gjennomgang av hendelsen.