Home>Kommunen>Tomt til sommeraktiviteter
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-07 14.02.38.jpg
Kommunen Næringsliv Nyhet

Tomt til sommeraktiviteter

Sirdal Sol og Tomteutvikling AS ved Tor Sigve Vik får leie tomtearealet foran Sinnes Fjellstue vederlagsfritt denne sommersesongen. Formannskapet i Sirdal vedtok dette tirsdag. Salgsprosessen settes i gang til høsten og politikerne setter som krav at det blir sommeraktiviteter her.

Tomten ligger foran Fjellstuen og ligger parallelt med fylkesvei 975 på utsiden av gang- og sykkelveien. Tomten er på 321 kvadratmeter og grenser til Sinnesvatnet. Tomten betegnes som N 3 og ifølge reguleringsplanen kan 120 kvadratmeter bebygges med enkelt bygg med gesimshøyde på 3,5 meter. Pris 57 kroner pr kvadratmeter for råtomt.

Bakgrunn for at det i det hele tatt er blitt en sak er henvendelsen fra Sirdal Sol og Tomteutvikling AS som ønsker å kjøpe tomt av kommunen. De ønsker imidlertid at kommunen først skal opparbeide tomten «til den standard og pris øvrige kommunale næringstomter ligger på»

Det er antydet en kostnad for opparbeidelse på kroner 500.000 og formålet er «å etablere sommeraktiviteter i tilknytning til Sinnes Fjellstue»

Ut fra reguleringsbestemmelsene skal det altså være mulig å drive næring fra denne tomten. Men det kan være begrensninger ut fra flomproblematikk. Tomten ligger utsatt til og til og med enkle bygg som gapahuk/grillbu vil kreve til dels betydelige tiltak for å kunne tilfredsstille krav til sikkerhetsklasse F1 (20 års flom)

Politikerne klaget over mangelfulle opplysninger fra administrasjonen, spesielt tomtestørrelse og kart ble etterlyst. Alle var enige om at aktivitet var ønsket på en ”død”næringstomt.

Annonse