Home>Nyhet>Erstatningskrav i Suleskard
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-22 kl. 10.36.27.png
Nyhet

Erstatningskrav i Suleskard

Tre hytteeiere i Rindebakkane i Suleskard vil stevne Sirdal kommune inn for Dalane Tingrett for regulering av hyttefelt i et rasfarlig område. Rådmannen orienterte torsdag formannskapet i Sirdal, bak lukkede dører, om saken.

Reguleringsplanen for dette hyttefeltet ble godkjent av kommunen 20. juni 1990. Grunneier er Toralf Haugen.

Kravene fra hytteeierne i forbindelse med denne saken ble avvist i fjor. Advokat Brian N. Skjefrås i Egersund, som representerer de tre hytteeierne, vil nå reise krav til Dalane Tingrett.

Norges geotekniske fagmiljø (NGI) sin rapport har konkludert med at det er bygget i et rasfarlig område, som det ikke skulle vært bygget i. Det legges videre til grunn at det er enighet om at rapporten er grundig nok til å vurdere rasfaren.

Advokaten mener kommunen har opptrådd uaktsomt og at dette vil kunne utløse erstatningsplikt. Han fremholder også at de krav som ble stilt da feltet ble etablert er mangelfulle og at dette «strekker seg langt i retning av grovt uaktsomt».

Skjefrås ber kommunen legge frem samtlige kommunale dokumenter knyttet til søknad og behandling av reguleringsplan og byggesak, med nødvendig kartgrunnlag.

Annonse

Kart: Hyttefeltet Rindebakkane ligger på høyre side, det første feltet, når du kjører oppover Suleskardveien mot Brokke.