Home>Front>Kjempesmell på Slottet
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-12 kl. 18.50.33.png
Front Hytter Nyhet

Kjempesmell på Slottet

Onsdag ettermiddag gikk første smellet av for den nye restauranten på Slottet ved Haugefjedl og Brendeheia. Det var en såkalt presplitt som gikk av. Den var både synlig og hørtes på lang avstand.
  • Vi borer og skyter slik for å få en fin bruddlinje eller skjæring i fjellet. Det var boret for hver 70 centimeter mellom luntene som ble detonert og inneholdt 80 gram dynamitt, forteller Vidar Kråkenes, innleid skytebas fra T.S. Stangeland for anledningen.

Foto: Presplitten går av på Slottet onsdag ettermiddag. Foto Simon Østrem.

[KGVID]https://www.sirdalmedia.no/wp-content/uploads/2020/08/Video.mov[/KGVID]

Ole Johan Mål Netland tok en filmsnutt da smellet gikk av i ettermiddag.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-12 16.32.31.jpg

De svarte hullene på rett linje viser skjæringen etter skuddsalven som gikk av.

Etter det vellykkede smellet, som kunne virke skremmende for publikum, er det nå bare å ta ut det fjellet som vender mot innsiden med små salver. Her vil det bli kjeller for den kommende restauranten.

Annonse

  • Ytterst på Slottet er det en blokk på cirka 100 tonn. Den ble sikret med fire bolter a 9 meter lange. Dette har vi gjort for å sikre fjellet ved videre boring og skyting, sier anleggsleder Leif-Tore Mellomstrand hos Risa, som har grunnarbeidet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-12 16.30.57-1.jpg

Anleggsleder Leif-Tore Mellemstrand, skytebas Vidar Kråkenes og boresjef Simon Østrem.

Eierne av Sirdalsslottet Eiendomsselskap AS vil bytte ut nåværende hytte med en mer spektakulær restaurant som skal bli attraktiv å besøke. Terrenget er særegent og utbyggerne ønsker minst mulig inngrep. Det er lagt opp til en optimal plassering og utforming av bygget.

Arkitektonisk uttrykk

Byggets arkitektoniske uttrykk vil være stående gråmalt kledning (type Royal), sorte vinduer og torvtak.

Takkonstruksjonen har ulike takvinkler på 13 og 20 grader, dette skaper en fin variasjon i takutformingen.

Bygningskroppen er fint tilpasset med tanke på reduksjon av fjernvirkning. De skrå veggene demper dette.

Redusert fjernvirkning og plassering i naturen har blitt vektlagt.

Uteoppholdsarealet og terrassen med uteservering vil ligge fint og solrikt til på eiendommen. Bygget ligger nydelig plassert med tanke på utsiktforhold.

Hovedetasjeplanet inneholder restaurant, peisestue, kjøkken og toalettfasiliteter.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-12 kl. 19.53.49.png

I underetasjeplanet kan gjestene benytte seg av areal avsatt til Chambre Separee, det resterende arealet består av rom knyttet opp mot restaurantdrift samt romfasiliteter knyttet til personal.

Serveringslokalet er utformet i henhold til universell utforming.

Uteområdet som ikke er bebygget tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig utseende.

Ifølge Proff.no er Torfinn Arne Nesset, daglig leder, oppført som 100 prosent eier av både Sirdalsslottet Eiendomsselskap AS og Sirdalsslottet Driftsselskap AS. Han samarbeider nært med Tor Sigve Vik (Sinneshyttå) og Njål Østerhus (Solhytten) om dette prosjektet.

Bygget har et bruksareal på 670 kvadratmeter og BYA (avtrykk av bygg) utgjør 649 kvadratmeter. Grillhytten på 50 kvadratmeter er flyttet.

46 hyttenaboer i Brendeheia har protestert mot at det skal bygges restaurant på Slottet. Området har ligget regulert for dette formålet siden 2008.

Sirdal kommune har avslått protestene. I medhold av plan- og bygningsloven gis det igangsettingstillatelse for grunn- og betongarbeider på tomten. Derfor startet Risa opp med grunnarbeidene for en uke siden. Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-12 16.31.15.jpg

Ekstrem flott utsikt fra Slottet over Sinnes.