Home>Front>Mange hyttefolk på besøk i juli
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-21 10.19.18.jpg
Front Næringsliv Nyhet

Mange hyttefolk på besøk i juli

Hytteeierne er den viktigste kundegruppen vår. I juli har vi doblet salget og det har gått unna på utemøbler, sier Sølvi Manneråk, daglig ved ASVO på Tonstad.

Når det gjelder utemøbler er det bord og stoler i standardmodeller, eller produsert på spesialmål. Salget nådde nesten julesalget.

  • Kjekt å komme tilbake til slike tall etter sommerferien, sier Sølvi Manneråk, som startet arbeidet sammen med de andre på mandag.

Asvo Sirdal AS ble grunnlagt i 1999. I dag er det ti ansatte som har Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) her. Administrasjonen utgjør 3,3 årsverk, med Sølvi Manneråk som daglig leder. De ansatte er tilknyttet NAV i Sirdal.

Foto: Sølvi Manneråk er fornøyd med besøket og salget av utemøbler i sommer.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-21 10.12.19.jpg

Fabio Ferrazzo (til venstre) og Bjarne Pedersen produserer utemøbler.

Et annet viktig satsingsområde er vedsalg i sekker. ASVO kjøper store mengder med bjørketre som blir levert anlegget på Tonstad. Der blir trærne kappet, kløyvd og pakket i sekker a 40 liter. Disse selges for 65 kroner sekken. Vil du ha det tilkjørt og levert på hytta, kommer et frakttillegg for den jobben.

Annonse

Når hytteeiere kjøper ved, spør de som oftest om det er lokalved, eller om det er importert. Manneråk forteller at mesteparten kommer fra Sirdal eller fra Agderregionen.

  • Covid–19 merket vi godt fra 13. mars. Da var det plutselig bråstopp i salget av ved og utemøbler. Hyttefolket gir uttrykk for at de vil kjøpe lokalt, og det setter vi veldig stor pris på, sier Manneråk.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-21 10.16.34.jpg

Tor Helge Sirekrok sorterer ledninger. Han fyller 50 år i morgen, lørdag.

IRS Miljø IKS i Flekkefjord jobber nå med å etablere en miljøstasjon på Tonstad. Da vil det bli plassert mange containere hvor publikum kan sortere og kaste sitt spesialavfall. ASVO er svært aktuell til å få denne tjenesten lagt til sitt område.

I dag er denne tjenesten mulig en gang i måneden i øvre Sirdal. Spesialavfall kan da leveres ved brannstasjonen ved Svartevatn.

– Det skjer mye positivt for tiden og vi vil gjerne betjene miljøstasjonen. Vi tar små steg og gleder oss over de positive tingene som skjer, sier Sølvi Manneråk.