Home>Front>Natursti ved Håheller
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-19 kl. 15.14.29.png
Front Nyhet

Natursti ved Håheller

Denne uken er det kommet et nytt turtilbud i Sirdal. Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) har åpnet en natursti ved Håheller. Dette er en del av besøksstrategien for verneområdene som ble godkjent i fjor.

Prosjektet er ferdig og klar for å ta i mot turister og andre interesserte. Naturstien er primært laget med tanke på bilturister som krysser Brokke-Suleskardveien i sommerhalvåret. Forvaltningen håper selvsagt at fastboende, hyttefolk og andre også kan ha glede av tiltaket.

Naturstien er en videreutvikling av eksisterende rasteplass, og har som siktemål å styre og kanalisere ferdselen til dette området.

Naturstien er finansiert av tiltaksmidler fra Miljødirektoratet. Sira-Kvina Kraftselskap har også bidratt med finansiering på bakgrunn av revisjonsavtalen med Sirdal kommune.

Stien er godt merket med påler av malmfuru. Underveis kan du få med deg kunnskap og lærdom om livet i heiene. Stien har også et utkikkspunkt, der det står en villrein og venter. Rundturen til topps og ned igjen er cirka tre kilometer og tar omkring en times tid.

Foto: Halvveis i naturstien er det et utkikkspunkt “viewpoint Rjuven” der turistene kan skue ut over vakkert høyfjellslandskap. Her er det etablert en ståltavle med en utskjæret villreinbukk i faktisk størrelse).

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-19 kl. 15.10.25.png

Forvaltningssekretariatet mener området ved Håheller i seg selv vil kunne tåle belastningen som en natursti kan medføre. Området er allerede preget av store saueinnhegninger og løypenettet til Turistforeningen utgjør mye ferdsel. Ikke minst er området belastet med vannkraftutbygging. Landskapsinngrepene med dam, reguleringsmagasin og tilhørende infrastruktur setter sitt klare preg på landskapet.

Naturstien vil kanalisere bilturister til en kort rundløype i stedet for villgåing andre steder langs veien.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-19 kl. 15.59.28.png Naturstien er godt merket med påler.

Stien skal gi en liten smakebit på hva Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiene har å by på av natur, landskap og dyreliv. Ved naturstiens startpunkt er det satt opp infoskilt med nødvendig informasjon om turstien; som krav til fottøy, distanse, søppelhåndtering osv.

Stien er godt merket med påler etter Miljødirektoratets designmanual, som leder turistene på riktig vei. Underveis kan turistene lese seg til informasjon og kunnskap om livet til fjells.

Infoskiltene skal formidle relevant tema for området som rovfugl, rovdyr, villrein, fisk, kulturhistorie, sau og fornybar energi for å nevne noe.

Halvveis i naturstien er det et utkikkspunkt “viewpoint Rjuven” der turistene kan skue ut over vakket høyfjellslandskap. Her er det etablert ei ståltavle med en utskjæret villreinbukk (i faktisk størrelse) som skal symbolisere den sårbare arten som Norge har et spesielt ansvar for. Enkelte steder langs stien må det iverksettes tiltak for å ikke forringe naturtilstanden som for eksempel klopper i våte myrpartier, gjerdeklyver over sauegjerder og kjetting for å sikre i skrått og bratt terreng.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-19 kl. 15.10.48.png

Vakkert utsyn over høyfjellsterrenget ved Håheller.