Home>Nyhet>Nei til utvidet byggeramme
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-20 13.06.40.jpg
Nyhet

Nei til utvidet byggeramme

Rådmann Inge H. Stangeland i Sirdal kommune hadde foreslått å øke budsjettrammen for Sinnes skule til 28,5 millioner kroner. Det sa formannskapets flertall på fem nei til under torsdagens møte. Mindretallet (sp og krf) støttet rådmannen.

Rolf Guddal (ap) foreslo at administrasjonen til neste statusrapport skulle se på kostnadsreduserende tiltak. Flertallet ville holde seg til vedtatt ramme på 27 millioner kroner. Leieavtale av seks brakker til midlertidig skole var ok.

Varaordfører Isak Liland (h) var ikke nådig i sin kritikk av rådmannens jobb i denne saken. Han mente man måtte skille mellom administrasjonens jobb og politikernes. Liland savnet klare innstillinger fra rådmannen. Han mente blant annet at det var for få alternativer til midlertidig skole.

Rolf Hompland (krf) var uenig med Liland og framholdt at det heller var for mange alternativer. Han ramset opp grendehuset, høyfjellshotellet, kombinasjon Myre og skolen, pluss brakker. Det burde være nok.

Under debatten kom kjente problemstillinger tilbake. Spørsmål om bærekonstruksjonene på tak i gammelt bygg holder på grunn av snøsikring. Flomproblemet ble drøftet under lukket møte og det er ikke kjent hva resultatet ble. Sannsynligvis er det drøftelser fortsatt med Bilstad Bygg om hvem som skal dekke merkostnadene ved å heve bygget.

Ordfører Jonny Liland (ap) var opptatt av at budsjettrammen ikke sprekker. Både snø- og flomproblematikken var kjent før vi satte i gang med prosjektet. Han mente det ikke var riktig å øke rammen ved en statusrapport.

Annonse

Foto: Bilstad Bygg har startet rivingen av gammel fløy på Sinnes skule.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-20 13.07.00.jpg

Rivearbeidene er kommet i gang på Sinnes skule