Home>Front>Økt interesse for fjellhytter
Front Hytter

Økt interesse for fjellhytter

Etterspørselen etter fjellhytter har økt i løpet av sommeren. Gjelder både brukte og nye. Korona-pandemien medførte en bråstopp i flere måneder i vår. Nå er interessen for hytter tilbake. Mange farter til Sirdal for å se på visninger. Finn.no har 107 hytter til salgs i Sirdal, men tar en med alle nye som er på gang, er tallet langt høyere.
  • Hittil i år har vi godkjent 50 nye hyttesøknader, sier Marit Rød, saksbehandler ved teknisk etat i Sirdal kommune.

Gjennomsnittlig pleier det være 70 søknader i året, men fjoråret toppet med 119 søknader for fritidsboligenheter. Ellers er det høy aktivitet med tilbygg, hagestuer og grillhytter. 170 søknader inklusive fradeling. I tillegg er det skrevet ut 80 ferdigattester. Nå er det 4.500 fritidsboligenheter i kommunen.

Sinneshyttå

 

–      Pågangen og interessen for helårshytter til fjells ser ut til å ha økt den siste tiden. Det er i alle fall flere henvendelser enn på lenge, sier Tor Sigve Vik, eier og daglig leder av Sinneshyttå.

Vik har nå omkring 10 byggeplasser i prosess, som innbefatter tre nye hytter sammen med tilbygg, garasjer og grillhytter. 32 millioner kroner eller 60 prosent av årsomsetningen er solgt i 2020.

Dermed er det ikke stort rom for nye oppdrag denne høsten. Det er i tillegg solgt flere bygg med oppstart våren 2021, så det er god horisont på arbeidet. Med alle involverte underleverandører og tømrere, så betyr det at ca 20 personer jobber for fullt med Sinneshytter utover høsten

Annonse

I løpet av sommeren har Sinneshyttå alene og/eller i samarbeid med Solhytten opparbeidet sykkelsti/skiløype flere steder langs Sinnesvatnet.   Her er også en gammel bro oppgradert og fikset.  Opp Steinebakken til Rubetødnan er det anlagt tursti på et svært krevende strekk opp fra Fylkesveien. Denne turveien går videre gjennom Rubetødnane feltet der det for tiden bygges to nybygg.

Neste helg skal de ha visning av ferdigstilte hytter som er til salgs på Brendeheia. Ellers har Sinneshyttå mange attraktive ferdig opparbeidede og byggeklare tomter på Brendeheia, Rubetødnan og Sinneslia.

De jobber også med å regulere nære sentrumstomter ved ”Beverly”.  Heimre Kvednhusbakken som dette feltet kalles ligger med utsikt over Sinnesvatnet og har umiddelbar nærhet til skiløyper, Ålsheia og Sinnes Fjellstue.

Foto: Utbyggingen av Sinneslia er godt i gang. I bakgrunnen Sinnesvatnet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-27 13.40.01-1.jpg

Tor Sigve Vik har mange oppdrag for Sinneshyttå.

Fidjeland Fjellgrend

  • I løpet av ferien og nå i august har vi hatt et løft med større etterspørsel og flere visninger, sier Tor-Inge Larsen i Fidjeland Fjellgrend.

Sju hytter er solgt i år, totalt 17 av 88 hytter er solgt nå. Feltet har 8-9 vertikaldelte hytter. Resten er frittliggende. Prisene varierer fra 3.890.000 – 7.000.000 kroner. Dyreste hytte som er solgt har både garasje og anneks, og koster 10 millioner kroner.

Totalt skal det opparbeides og selges 88 enheter i Surtekvæv, i det gamle Smedvig-området ovenfor Sirdal Høyfjellshotell.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-27 11.56.51.jpg

Vertikaldelt hytte under oppføring av Fidjeland Fjellgrend.

Solhytten

  • Etter korona-krisen kom, tror vi Norge vil forsterke seg som hyttenasjon. Flere ønsker å skaffe seg fjellhytte, viser interessen de siste ukene, sier Inge Andreassen hos Solhytten. I august er det solgt flere hytter.

Hittil i år er det sikret kontrakter for 60 millioner kroner, det er foran årsbudsjettet. Solhytten har tomter i Brendeheia, Hoppmannsknuten, Sinneslia og ei tomt igjen i Smølåsen.

  • Snart starter vi opparbeidelse av Svartevassåsen, like ovenfor GP-krysset. Så har vi et felt på Fidjeland på vei opp til Smølåsen på gang. Med byggeklare og framtidige tomter, har vi 250 hyttetomter i ”reserve”, sier Andreassen, og legger til at prisene på hyttene ligger mellom 4 – 6,5 millioner kroner.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-27 11.48.33-1.jpg

Inge Andreassen sier det er stor aktivitet i Solhytten.

Gravassryggen

Bertelsen & Garpestad har hittil i år solgt tre hytter ved Gravassryggen, pluss en er reservert. Prisen for hyttene med selveiertomt ligger på 3,5 – 5,5 millioner kroner.

Simon Af Sande Byggeri har ikke solgt noen hytter ved Gravatnet dette året, bekrefter daglig leder og styreleder, Gunnar Dolven. På østsiden av fylkesvei 45 er det 12 tomter igjen. Visningshytte er nå under oppføring. På vestsiden er det sju tomter igjen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-27 12.35.11.jpg

Hyttene ved Gravassryggen med utsikt over Gravatnet.

Sirdal Eiendom

  • Vi har solgt fem enheter etter påske. Nå virker det som etterspørselen tar seg opp. Vi har god tro på høsten, sier Øystein Tjørhom, daglig leder for Sirdal Eiendom.

Tjørhom har både leiligheter og hytter til salgs i Tjørhomfjellet Panorama, ved Beinesvatnet.

Sirdal Bygg i Fåråsen har også hatt interessenter de siste ukene. I det gamle feltet er det to hytter igjen. Men snart skal 58 nye tomter legges ut for salg.

Boligpartner

  • Responsen etter ferien har vært utrolig. Pågangen er stor, sier Marianne Sverrisdottir Ellingsen i Boligpartner.

Boligpartner har 18 tomter (selveier) til salgs ved Småtjødnane på Rubetødnane. 7 av hyttene er solgt og to er reservert. Alle tomtene blir klargjort og singlet klar for bygging.

  • Dermed er det lettere for publikum å se hvordan tomten blir. Vi har fem fritidsboligtyper å velge mellom, sier Marianne.

Tomteprisen er 1,7 millioner kroner. Hyttene koster fra 3.890.000 – 5.890.000 kroner, inklusive tomt.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-27 13.12.26.jpg

Fire hytter skal være klar til jul ved Småtjødnane.

Soleiknuten

Den tekniske opparbeidelsen av Soleiknuten Hyttegrend skal være ferdig til 15. november. Det betyr asfaltert vei opp fra rundkjøringen ved Sinnes Fjellstue. VA-anlegget og fiber skal være ført fram til feltet sammen med ny opparbeidet skiløype med lys.

Hyttegrenda kommer via a vis Ålsheia skitrekk. Første byggetrinn er 44 boenheter. Der er prisene 3.850.000 – 6.950.000 kroner. Hyttene varierer fra 82 til 260 kvadratmeter.

  • Vi har merket større respons for hyttene de siste ukene. Responsen og interessen for hyttene er god. En del vil gjerne ha tomt, men må først selge hytte eller leilighet, sier Laila Helleberg, innehaver av Soleiknuten Hyttegrend.

Foreløpig er det ikke skrevet kontrakt med noen i det nye hyttefeltet. De 11 tomtene som ble solgt tidligere, kan påbegynne bygging i høst. Det samme er tilfelle for sju andre tomter som ble solgt tidligere.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-07-02 07.15.04.jpg

Sinneshyttå bygger to nye hytter på Rubetødnan. Betongbilene har det travelt for tiden.