Home>Front>Omlegging ved Ortevatn fredag kveld
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-12 15.35.20.jpg
Front Nyhet Samferdsel

Omlegging ved Ortevatn fredag kveld

Fredag vil vi legge om trafikken ved Ortevatnet. Det blir nytt kjørefelt ytterst mot vannet, hvor det nå er satt opp nytt rekkverk, sier Magne Tveiten, byggeleder ved Agder fylkeskommune.

Rassikring av fylkesvei 975 ved Ortevatnet, mellom Fidjeland og Ådneram, startet i april og skal være ferdig i desember.

Velde legger i disse dager asfalt på den nye strekningen som skal benyttes. Det legges to bærelag og en regner med at 500 tonn asfalt går med.

Foto: Asfaltlegging ved Ortevatnet, øverst sitter Kevin Refstad og langs bakken går Øyvind Sorteland.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-12 15.36.38.jpg

Ny asfalt legges langs Ortevatnet.

Asfaltleggingen startet onsdag og skal være ferdig torsdag. Det er et mannskapslag på fem fra Mandal som gjør jobben, mens asfalten kommer fra Sandnes.

Annonse

  • Under gode forhold, legger vi 100 tonn i timen. Når asfalten kommer, holder den en varme på 170 – 180 grader, forteller Torvid Øksendal.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-12 15.40.32-1.jpg

Torvid Øksendal målte asfalten til cirka 170 grader.

Rasvoll

Når asfaltleggingen er ferdig, vil entreprenøren Br. Thorkildsen fra Farsund for alvor starte med å bygge den lange og omfattende rasvollen. Den skal være 240 meter lang og 6 meter høy.

  • Nå har vi samlet mye stor stein etter sprengning i området. Disse skal vi ha i bunn på rasvollen som kommer noenlunde der den gamle veitraseen gikk, sier Kennet Hogstad, formann og HMS-ansvarlig for byggearbeidene.

I sommer har det vært svært stor trafikk, men det har vært lite klager selv om passeringen i dette området er lysregulert.

Det vil fortsatt være lysregulering for å passere dette byggeområdet. Det blir bare klargjort et kjørefelt.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-12 15.25.07.jpg

Fylkesvei 975 er flyttet ut i Ortevatn for å gi plass til en rasvoll på 240 meter i den gamle veitraseen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-12 15.42.09.jpg

Veldig varmt å legge asfalt i disse dager.