Home>Front>Sinnes skule rives denne uka
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-25 08.24.35.jpg
Front Kommunen Nyhet

Sinnes skule rives denne uka

Endelig er arbeidene med nytt skolebygg på Sinnes startet. Arbeidene er noen måneder forsinket etter opprinnelig plan. Deler av Sinnes skule rives denne uka. Den delen av skolen som rives er fra 1975. Maskinentreprenør Bent Jonny Mydland har oppdraget for Bilstad Bygg, som har totalentreprise på byggearbeidene.

Geir Arne Mydland som sitter i gravemaskinen sorterer materialene underveis. De kjøres til Moi hvor de leveres til en miljøstasjon som tar seg av videre sortering og levering.

Når treverk, isolasjon, gipsplater og andre deler er fjernet, skal golvet og ringmuren fjernes. Deretter starter fundamentering og støping av ny ringmur og golv for et to etasjers bygg.

Foto: Tilbygget til Sinnes skule blir revet denne uken sammen med ringmur og betonggolv.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-08-25 08.27.26.jpg

Her rives takkonstruksjonene i tilbygget ned.

Nybygget skal føres opp i to etasjer (den ekstra etasjen skal benyttes til lærerfløy). Delen som skal rives er i overkant av 420 kvadratmeter (BYA). Resterende arealer er på i underkant av 1640 kvadratmeter (BYA). Tilbygget får en størrelse på 455 kvadratmeter (BYA).

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-04 17.04.46.png

Nybygget kommer til venstre på denne tegningen.

Sinnes skule har elever fra 1.- 10. trinn. Den ble bygget i 1975 og er deretter utvidet to – tre ganger. Skolen har i dag 43 elever, men skal dimensjoneres for 60 elever og 13 ansatte. Svømmebasseng, gymsal, bibliotek og 1.- 4. klassefløy skal ikke berøres i dette prosjektet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-06-11 16.37.55.png

Her vises tilbygget som rives og skal bygges opp igjen i to etasjer.

Heving av nybygget med 25 centimeter, blir gjort for å følge flomsikrings-kravene. Entreprenør vil bruke vanntett betong i ringmuren. Tilbygget var ønsket lagt på samme nivå som dagens skolebygg, for å kunne optimalisere universell utforming maksimalt. Tiltakene er høyst nødvendige etter mange år med dårlig arbeidsmiljø for de ansatte. Skolen er i dag lite tilpasset universell utforming, og en tilrettelegging er sårt tiltrengt. Flomsikringen er kalkulert til 970.000 kroner.

Kommunen hadde søkt om dispensasjon i søknaden fra kravet om sikring mot flom og klimapåslag, men fikk avslag. Hvem som skal betale regningen for hevingen av bygget, totalentreprenør eller kommunen, er ikke avgjort.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-08-14 kl. 08.47.37.png

Denne kartskissen viser byggeområdet, innenfor rødt, brakkene i hvit som kommer og de andre byggene som brukes med grønn skrift.