Home>Nyhet>Vil stevne Tonstad Vindpark
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.53-2.jpg
Nyhet

Vil stevne Tonstad Vindpark

Kommunestyret i Sirdal vil 3. september få et forslag på bordet om å stevne Tonstad Vindpark for retten. Kommunen har ikke klart å komme til enighet med selskapet om hvordan forhåndsavtaler for kompensasjon og avbøtende tiltak skal følges opp, sier avisen Agder.

Politikerne har i lang tid vært kjent med at det har foregått forhandlinger med vindkraftverket, uten å komme til enighet.

– Kommunen har fått utbetalt en kompensasjon på 13 millioner kroner, men vi har ikke fått dekning og innfrielse av de krav vi mener å ha, sa ordfører Jonny Liland (ap) i formannskapet torsdag.

Siden der ikke er noen progresjon i forhandlingene, foreslår ordføreren at det tas ut stevning mot Tonstad Vindpark. Selskapet har ikke oppfylt sine forpliktelser overfor kommunen.

Kommunestyret vil få saken fremlagt i neste kommunestyremøte 3. september. Da får politikerne avgjøre om de vil gå til sak eller ikke. Saksforberedelser vil foregå fram til kommunestyremøtet og kommunens prosessfullmektig, advokat Bjørn Stordrange, vil forberede saken sammen med rådmannen.