Home>Kommunen>Pangresultat i avslutningen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-08 12.54.43.jpg
Kommunen Nyhet

Pangresultat i avslutningen

2019-resultatet ble en pangavslutning med 15,8 millioner kroner i overskudd på forrige kommunestyrets periode, sa Rolf Hompland (krf) da Sirdal kommunestyre torsdag godkjente regnskap og årsmelding for fjoråret, sterkt forsinket.
  • Vi må ikke rosemale dette resultatet. 11,6 millioner kroner var refusjon i sykelønn, for stort sykefravær, sa varaordfører Isak Liland (h).

Homplands innlegg skapte litt glimt i øye til politikerne og Thor Jørgen Tjørhom (sp) repliserte at ikke alt var sykepenger. Noe er også refusjon for svangerskapspermisjon. Det er positivt og gjør at innbyggertallet øker.

Rådmann Inge H. Stangeland og økonomisjef Arne Petter Fredriksen, fikk ros for at de hadde begynt oppryddingen av den spesielle Sirdalsmodellen, når det gjelder budsjett og regnskap. De konkluderte med følgende i saken om regnskap og årsmeldingen:

Regnskap og årsmelding for 2019 må godkjennes som det ligger føre. De avvik som påpekes av revisjonen må prioriteres ved det daglige arbeidet, samtidig som rådmannen ønsker en betydelig forenkling av både kontostruktur og økonomiske systemer. Dette arbeidet er satt i gang.

Vedtaket ble:

  1. Kommunestyret i Sirdal godkjenner årsmelding og årsregnskap for Sirdal kommune 2019.
  2. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2019 – kr. 15.876.540,79 – blir satt av til disposisjonsfond kr. 13.876.540,79 og kr. 2.000.000,- til kommunal egenandel for flomsikring av Tonstad, jf. tilskudd fra NVE til flomsikring (prosjekt 5781).