Home>Kommunen>Brannstasjon ved Svartevatn ferdig
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 10.06.55.jpg
Kommunen Nyhet

Brannstasjon ved Svartevatn ferdig

Nytt garderobebygg for brannvesenet ved Svartevatnet i Øvre Sirdal og garasje for Øvre Sirdal Leitegruppe er nå ferdig. Formannskapet skal få seg forelagt sluttrapport i neste formannskap 24. september.

To millioner kroner har utbyggingen kostet. Det er Bjerkreim Trelast som har utført utbyggingen.

Arbeidstilsynet har gitt Sirdal kommune pålegg om å utbedre garderobeforholdene, skille skitten og ren sone. I tillegg må Tjørhom brannstasjon få ventilasjonsanlegg. Kommunen fikk stoppet dagbøtene da de kunne legge fram en forpliktende plan for oppfyllelse av pålegget.

Bjerkreim Trelast hadde rimeligste anbud på 1,5 millioner kroner, med en opsjon på 500.000 kroner for garasjetilbygget.

Foto: Begge tilbyggene er nå reist. Garderoben (tilbygget til høyre) for brannstasjonen hastet mest for å innfri pålegget fra Arbeidstilsynet.