Home>Kommunen>Etterlyste støtte fra utbyggerne
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 10.06.55.jpg
Kommunen Nyhet

Etterlyste støtte fra utbyggerne

Politikerne i formannskapet i Sirdal kommune etterlyste torsdag støtte og dugnad fra de store utbyggingsselskapene til ferdiggjøring av Øvre Sirdal Leitegruppes nye lokaler. Formannskapet bevilget 62.608 kroner (eks mva) til isolering av lokalene i brannstasjonen.

Alle politikerne var enig om at Leitegruppen gjør en stor og frivillig innsats, som det settes stor pris.

Ordfører Jonny Liland (ap) etterlyste støtte og bidrag fra utbyggerne. Med planlagte 1.500 hytter, burde det vært vist litt mer interesse. Det skal ikke bare være skattebetalernes penger som brukes. Utbyggerne kunne meldt seg og vært med på en felles dugnad, slik at Leitegruppen får de beste forhold.

Med litt sponsorinntekter kunne isoleringen vært finansiert, mente Isak Liland (h). Han etterlyste også egeninnsats og syntes det var unødvendig passivt.

Tjørhom brannstasjon med nye garderober og lokaler til Øvre Sirdal Leitegruppe.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-19 kl. 13.24.18.png

Øvre Sirdal Leitegruppe skal leie lokalene til venstre for Tjørhom brannstasjon.

Annonse