Home>Nyhet>Gang- og sykkelvei startet på Tonstad
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-03 15.38.41.jpg
Nyhet Samferdsel

Gang- og sykkelvei startet på Tonstad

Risa startet i forrige uke med arbeidene for ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 468. I samme trase skal det legges vann og avløp fram til Tjomlid.

I første omgang har Risa fått anbud på å bygge gang- og sykkelvei fra Tor Arne Lilands bygg fram til VAE-bygget.

I tillegg er det to opsjoner. En fra VAE-bygget opp til Tjomlid. Den andre er fra Lilands forretning ned til Tonstad skule. Prislappen for gang- og sykkelveien blir totalt 18,5 millioner kroner, inklusive begge opsjonene. Vann og avløp beløper seg til 6 millioner kroner, inkludert pumpestasjon.

Fylkeskommunen har ikke avsatt midler til dette prosjektet. Sirdal kommune må derfor betale 18,5 millioner kroner for byggingen. Det må dekkes direkte over driftsbudsjettet ifølge reglene.

Hovedledningene til 6 millioner kroner dekkes over investeringsbudsjettet til vann og avløp, som er et selvkostregnskap.

Foto: Arbeidene med gang- og sykkelvei pluss VA-anlegg fra Tonstad til Tjomlid har startet.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-03 15.38.23.jpg

Arbeidene er påbegynt langs fylkesvei 468.

Prosjektet ble tidlig delt opp i flere delstrekninger da det er svært kostnadskrevende å bygge enkelte deler av anlegget. Det som nå har vært fokus er i første omgang å få frem gang- og sykkelveien til Tjomlid. Dette er nok den mest utsatte delen av strekningen.

Det er svært positivt at Fylkeskommunen går inn med midler (2,0 millioner kroner) i prosjektet slik at trafikkfarlig sving sør for Tjomlid blir utbedret. Det er fra kommunen også spilt inn ønske om å gjøre noe med bakketoppen noe sør for denne svingen. Dette er foreløpig ikke inne i prosjektet, men kommunen vil forsøke å få dette inn som et tilleggsarbeid dersom det blir økonomisk rom for det.