Home>Front>Gode utsikter for vinteren
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0797.JPG
Front Næringsliv Nyhet

Gode utsikter for vinteren

Vi har en ordrereserve på 140 millioner kroner og er dermed sikret arbeid for hele arbeidsstokken på 29 medarbeidere for denne vinteren, sier Terje Moen, daglig leder for Sirdal Veibetong og SVB Veisikring.

Utsiktene er gode for vinteren og ordrereserven gjelder for begge firmaene. Det gjelder Sirdal Veibetong som er hovedfirmaet og SVB Veisikring. I høst startet Moen SVB Veisikring som leverer stålrekkverk.

August og september dette året var usedvanlig rolig innen betongsektoren. Det er den roligste perioden Veibetong har opplevd.

  • Da fikk vi utnyttet fleksibiliteten med å flytte folk over til stålrekkverk. Der er det nok å gjøre, sier Moen.
  • Betong er mer væravhengig og tåler ikke så mye nedbør når vi skal holde produksjonen i gang.

SVB Veisikring har hatt en stor ordre med levering av stålrekkverk i Tana, langs Tanaelven. Nå er det et stål-lag på Senja. I uke 41 starter oppsetting av rekkverk fra Helleland til Moi.

Rekkverk langs Tanaelven.

Betonglagene er fordelt med arbeidsoppgaver i Bergen og Kristiansand. I Ålesund-traktene har de arbeid fram til 2022. Der skal firmaet lage rekkverk på nye veier som binder øyene sammen. Her er det også tuneller og det er godt vinterarbeid med betongstøping ”innendørs”.

Annonse

  • Innen veisektoren er det forventet flere oppgaver utover høsten og vinteren på grunn av korona-tiltak, sier Moen, som synes de har en grei mannskapsstyrke nå. Så får en heller se til våren om det er behov for flere medarbeidere.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-03-20 15.14.36.png

Glidestøping av rekkverk er hovedproduktet.

Hovedproduksjonen til Sirdal Veibetong er glidestøping av rekkverk som er 90 centimeter høye. I bunnen er de 47 cm brede og så avtar det til 15 cm på toppen.

Firmaet opererer i hele Norge og foreløpig er Tana det nordligste punktet de har satt opp rekkverk. Utstyr og maskiner er på hjul hele tiden. På hvert jobblag er det seks mann. Da jobbes det 12 dager på og ni dager fri.

Tre maskiner støper i dag rekkverk, mens en fjerde støper kantstein.

SVB Veisikring ruster opp med egen stålrekkverkrigg.

SVB-gruppen har kjøpt en rekkverksrigg til 15 millioner kroner hos AMV i Flekkefjord. Riggen er utviklet på Tonstad.

Stålrekkverk er mer arbeidsintensivt og krever mer manuell innsats etter at stolpene er satt ned i jorda. Beslutningen om å utvide arbeidsområdet med å satse på stålrekkverk ble tatt i november 2019.