Home>Nyhet>Høy vannføring stopper fremdrift
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 10.14.42.jpg
Nyhet

Høy vannføring stopper fremdrift

Fremdriften for den nye delen av brua over elva Sira til hyttefeltet i Fåråsen er blitt forsinket på grunn av høy vannføring. Først kom de seint i gang med arbeidene, så har vannføringen stoppet arbeidene igjen.

Morten A. Almås i Sirdal Forskaling og Betong håper de kan starte å forskale og støpe det andre fundamentet tirsdag. Denne brua har vært plaget med overløp og store vannmasser. Seinest i juli var brua stengt.

Første fundament er støpt og klar. Nå ventes det bedring i været slik at andre fundament kan støpes ferdig. Etterpå skal tre dragere på åtte meter legges mellom fundamentene. Deretter blir det påstøping på toppen og ny bro med bredde på 4,4 meter skal være klar.

Siden arbeidene startet i begynnelsen av august har arbeidet gått i rykk og napp på grunn av stor vannføring. Først var det utgraving og forbedring av elveløpet, før støpearbeidene kunne påbegynnes.

Hensikten med arbeidet er å sikre bedre og sikker adkomstvei til hyttefeltet. Det er laget rapport om tiltaket i vassdraget, med plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Planen er å få bedre kapasitet under brua for all vannføring. Det er to elveløp, men det østre har vært for lite for de store vannmengder som kommer med jevne mellomrom.

Foto: De siste dager har det vært stor vannføring i Sira og stopp i arbeidene med forskaling og støping av brufundament.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-11 10.15.25.jpg

Det ene fundamentet er støpt og klar. Det andre er påbegynt.