Home>Kommunen>Kommunestyre stevner Tonstad Vindpark
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-07 10.23.53-2.jpg
Kommunen Nyhet

Kommunestyre stevner Tonstad Vindpark

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag enstemmig å stevne Tonstad Vindpark for retten. Kommunen har ikke klart å komme til enighet med selskapet om hvordan forhåndsavtaler for kompensasjon og avbøtende tiltak skal følges opp.

Advokat dr. jur. Bjørn Stordrange er kommunens prosessfullmektig og han orienterte kommunestyret i et lukket møte.

Protokollen fra møtet er følgende:

Sirdal kommune stevner Tonstad Vindpark for Dalane Tingrett, med krav om dom for at Tonstad Vindpark har alle økonomiske forpliktelser etter erklæring av 11. juni 2013.

Etter det Sirdalmedia erfarer, har kommunen mottatt 13 millioner kroner i kompensasjon. Men etter avtalen skulle de hatt 17,1 millioner kroner, som nå er oppjustert etter inflasjonen til 18 millioner kroner. I tillegg har kommunen fått 3,6 millioner kroner til gang- og sykkelvei. I tillegg krever kommunen 6 millioner kroner for brakkerigg som skal benyttes på Skiarenaen på Feed.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-07-22 14.37.24.png

Tonstad Vindpark ble tatt i bruk i slutten av juli.

Annonse