Home>Kommunen>Må isolere lokalene
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-19 kl. 08.24.50.png
Kommunen Nyhet

Må isolere lokalene

Øvre Sirdal Leitegruppe har hatt befaring i de nye lokalene som skal leies ved Tjørhom brannstasjon. Der ønsker gruppa at det isoleres i vegger og tak. Rådmann Inge H. Stangeland foreslår overfor formannskapet at de bevilger 62.608 kroner (eks mva) til isolering

Et litt oppvarmet bygg, vil gi bedre komfort for utstyr og personale. Det er sannsynlighetsovervekt for at leitegruppen må rykke ut på dager da det blåser storm, og det vil helt klart kunne forenkle aksjoner i tidligfasen om bygget er isolert og oppvarmet.

Kommunen har imidlertid tidligere uttalt at det kunne vært ønskelig med noe egeninnsats fra leitegruppen. Rådmannen vurderer at isoleringen bør gjøres av firmaet som har gjort resten av jobben, dersom det skulle komme en fremtidig reklamasjon. Leitegruppen bør heller gjøre egeninnsats med innredning etc.

Sirdal kommune har fått pålegg fra arbeidstilsynet, og har vært nødt til bygge nye garderober til sine ansatte i brannvesenet. Kontraktsprisen er for hovedentreprisen 1.445.732,- kroner eksl.mva. og for opsjonen 487.287,- kroner eksl.mva.

Kommunen har fått tilsendt søknad om ferdigattest, og det forventes at godkjenningen gis denne uken av kommunens byggesaksavdeling.

De ansatte som tidligere ikke hadde et skikkelig ventilasjonsanlegg får nå et nytt anlegg og vesentlig bedre inneluft. Vi har fått på plass et skikkelig kjemikaliskap, og det er bygget garderober til begge kjønn. Det gjenstår å få montert garderobeskap.

Annonse

Foto: Garderobeanlegget (hvit dør) er nå klar.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-19 kl. 13.24.18.png

Øvre Sirdal Leitegruppe skal leie lokalene til venstre for Tjørhom brannstasjon.