Home>Friluft>Mye uvettig hundehold
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-28 10.53.04.png
Friluft Front Nyhet

Mye uvettig hundehold

Det er mye uvettig hundehold i Sirdal. Båndtvang blir ikke respektert av alle. Mange hunder jager etter sauer. Andre jakter vilt. Og mange hunder løper løst i løyper, uten bånd. Dette irriterer både fastboende og turister/hytteeiere, og ikke minst gårdbrukere.

Svend Sandvik, plan og miljøkonsulent i Sirdal kommune, mottar ofte klager som angår dette problemet. Eller fra hundeeiere som irriterer seg over ulovlige skilt fra gårdeiere med ”Helårs båndtvang”. Det er heller ikke lovlig.

Dagens forskrifter for Sirdal ble innført i 2010 og båndtvang gjelder for perioden 1. april – 1. november. Nasjonale regler er 1. april til og med 20. august. Sirdal har utvidet loven på grunn av all sauehold.

  • Hundeloven forhindrer også at hunder kan jage etter vilt, uten tillatelse. Der har det gjennom årene vært noen tragiske hendelser. Skal en trene hunder må en ha tillatelse fra grunneier, sier Sandvik.

Denne vinteren ble det også innført ekstraordinær båndtvang for en kortere periode. Det hadde sammenheng med dårlige beiteforhold for reinsdyr og at de trakk nærmere hyttene, spesielt i Suleskard- og Donsen-området.

Vonde saker

  • Dette kan være tunge og vonde saker, hvis sau eller hund må avlives. De som eier hunden er like glad i den som vi som eier sauene, sier Odd Ousdal, leder i Sirdal sau & geit.

Ousdal oppfordrer hundeeierne til å holde hunden i bånd, slik at det ikke oppstår noe ekstraordinært der hund jager sau eller vilt. Kommer to hunder sammen, vil det oftest bli mer jaktinstinkt hos dem.

Annonse

  • Da gjelder det å få hundene sauereine, det vil si et halsbånd med litt strøm, så med et støt eller to lærer hunden fort at den ikke skal jakte sau mer, sier Ousdal.

Foto: Båndtvang i perioden 1. april – 1. november.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-06 09.15.52.jpg

Denne syklisten har alle sine fire hunder i bånd.

Hjemmel: Fastsatt av Sirdal kommunestyre 11. mars 2010 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6, § 11 og § 12.

§ 1.Sirdal kommune ønsker gjennom denne forskriften å:

fremme et positivt og ansvarlig hundehold som ivaretar hensynet til trygghet, alminnelig ro og orden
redusere konfliktnivået mellom hundehold og allmennheten
hindre at hund jager bufe på beite
Verne om vilt og viltet sitt leveområde, spesielt yngling og perioder med ekstraordinære naturforhold.

🔗Del paragraf

§ 2.Virkeområde

Forskriften omfatter utvidede regler for båndtvang, og kommer i tillegg til ordinære bestemmelser om båndtvang. Forskriften gjelder for alle som bor eller oppholder seg i kommunen, fast eller midlertidig.

🔗Del paragraf

§ 3.Om båndtvang

Hunder skal holdes i bånd og under forsvarlig oppsyn:

I utmark og innmark fra 1. april til 1. november. Unntak er de tilfellene som er nevnt i hundeloven § 9 (unntak fra sikringsregelen).
I alle lysløyper og tråkkemaskinpreparerte skiløyper. Dersom hund er med skal hunden ikke være til hinder for andre som bruker skiløypene.

🔗Del paragraf

§ 4.Om ekstraordinær båndtvang

Under omstendigheter der ekstraordinær båndtvang blir innført er det ikke mulighet for unntak fra sikkerhetsregelen til formål som gjelder jakt, jakthundtrening og jaktprøver, jf. § 9 første ledd bokstav f i hundeloven.

🔗Del paragraf

§ 5.Om renhold

Eier eller den som har ansvaret for hund plikter å fjerne ekskrement som hunden etterlater seg i boligområder, langs offentlig veg, idrettsanlegg og friområde lagt til rette for allmennheten.

🔗Del paragraf

§ 6.Myndighet

Myndighet til å vedta hasteforskrift etter lovens § 6 annet ledd bokstav f for innføring av ekstraordinær båndtvang er delegert til rådmannen.

Myndighet til å vedta forskrift eller gjøre vedtak etter lovens § 9 første ledd bokstav e for fastsettelse av særskilte områder uten båndtvang er delegert til rådmannen.

🔗Del paragraf

§ 7.Straff

Straff er regulert i § 28 i hundelova.

🔗Del paragraf

§ 8.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra kunngjøringsdato i Norsk Lovtidend.