Home>Friluft>Ny hytte mellom Flørli og Kjerag
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.18.44.png
Friluft Front Nyhet Turløyper

Ny hytte mellom Flørli og Kjerag

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR) vedtok under møtet i Valle onsdag å gi dispensasjon til bygging av ny hytte på Skansen. Den nye turisthytta vil binde sammen ruta mellom Flørli og Kjerag og gjøre dette verneområdet bedre tilgjengelig for allmennheten.

Skansen turisthytte vil dele opp den lange turen mellom Flørli og Kjerag/Langavatn slik at disse blir overkommelige dagsetapper på den totale ruta som går Lysefjorden rundt. Alle aktuelle tomtealternativer ligger innenfor Frafjordheiene landskapsvernområde. Det har derfor vært en langvarig prosess helt fra 2015, før dispensasjonen nå er gitt.

  • Stavanger Turistforening er opptatt av at vernet skal være strengt. Det skal derfor ikke være en enkel sak å få tillatelse til å bygge en ny hytte i verneområdet. Denne saken har derfor nødvendigvis måtte ta tid og har krevet mange avklaringer underveis, sier Preben Falck daglig leder i Stavanger Turistforening.
  • Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.22.03.png

Skansen turishytte

Til styremøtet i SVR la Sandnesordfører og styremedlem i SVR, Stanley Wirak, fram forslaget som fikk hele styrets tilslutning. Han understreket at Lysefjorden rundt løypa er en viktig del av reiselivssatsingen i Lysefjorden, og at en hytte her er nødvendig for å gjøre dette området tilgjengelig for allmenheten.

Også styreleder i SVR og ordfører i Hjelmeland, Bjørn Laugaland, støttet planene og understreket at det aktuelle området egner seg godt til å kanalisere økt ferdsel uten at det kommer i konflikt med viktige verneverdier.

Både Wirak og Laugaland understreket at en turisthytte står åpen for alle og derfor gjør denne delen av verneområdet bedre tilgjengelig for allmenheten.

Annonse

Enstemming vedtak

  • Det er spesielt gledelig at styret var enstemmig. Det er mange som ser verdien av denne hytta, og de viktigste innvendingene har vi fått avklart underveis. I prosessen har det vært diskutert å gjøre en kobling mot en mulig omlegging av rutenettet rundt Blåsjø, av hensyn til villreinen i dette området. Selv om en ren byttehandel ikke var aktuelt, så har STF i prosessen tatt steg i retning av en omlegging av rutenettet, som vi håper også kan gi grunnlag for en god løsning på en sak som har vært krevende i mange år, sier Falck.

Dispensasjonsvedtaket fra SVR var det viktigste formelle vedtaket som måtte på plass før byggingen kan ta til. Likevel er det mange andre forhold som må avklares. Prosjektet har allerede fått tilsagn om økonomisk støtte fra Inge Steenslands stiftelse og Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Om alle formaliteter faller raskt på plass kan byggingen av Skansen turisthytte starte i løpet av sommerhalvåret 2021.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-17 kl. 08.19.08.png