Home>Nyhet>Parasitt-test med enkle metoder
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 06.03.27.jpg
Nyhet

Parasitt-test med enkle metoder

Vi jobber nå med et fire-årig prosjekt for å etablere nye test-metoder for å sjekke parasitter og resistens hos sau og lam. Målet er at man ved å undersøke en enkelt avføringsprøve skal kunne si noe om hvilke parasitter som er tilstede i prøven og hvor mange av dem som er resistente mot parasittmidler opplyser Snorre Stuen, professor og seksjonsleder ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), til Sirdalmedia.

Parasitter og parasittresistens er en stor utfordring i sauenæringa.

Parasittisme (parasitt) er en organisme (snylter) som lever på eller i en annen organisme (vert) og som får sin næring uten å nødvendigvis hindre vertens normale liv, i stor grad, selv om døden ofte er sluttresultatet.(Wikipedia)

Dette året kommer 24 veterinærstudenter til Sandnes en uke i oktober og to uker i november for å lære mer om sykdommer hos gris og småfe. Til våren kommer rundt 75 studenter til Sandnes for å lære om småfe.

Stuen er seksjonsleder for småfeforskning og husdyrhelse på Høyland i Sandnes. Gården har rundt 180 vinterfora sauer. Landbruksminister Olaug Bollestad var med på saueskiljingen på Kvæven forrige lørdag og deltok i ”båsen” til NMBU for å samle deres dyr. Derfor var det aktuelt å kontakte forskningsmiljøet i Sandnes for å høre hva de steller med og hvilke utfordringer de har med denne dyrearten.

I tillegg til forskning på saueparasitter drives det også forsøk på om eventuell skrantesyke (som går på hjortevilt, særlig rein) kan forårsake sykdom på sau. Dersom det inntreffer, er det en uhelbredelig sykdom for sau.

Annonse

Det kan også nevnes at seksjonen på Høyland også har forskningsprosjekter på andre sykdommer på sau, som for eksempel jurbetennelse og flåttbårne sykdommer.

Flåtten har for øvrig blitt påvist til fjells i over 1.000 meters høyde. Foreløpig er det ikke påvist at den er kommet til Sirdal og beiteområdene der.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 06.03.41.jpg

Landbruksminister Olaug Bollestad samler sauer til NMBUs ”bås” på Kvæven.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), består av tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH), er et norsk statlig universitet. Disse miljøene samlokaliseres nå på Ås i Akershus og er Norges sentrale og ledende forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap. Universitetet har flere forskningsinstitutter og -miljøer innen landskap, jord-, skog- og hagebruk, husdyr, veterinærmedisin, naturforvaltning, utviklingsstudier, økonomi og teknologiske disipliner. NMBU har rundt 5 000 studenter og 1 500 ansatte.