Home>Front>”Skamkjekt å skille sauer”
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 06.03.16.jpg
Front Kvæven

”Skamkjekt å skille sauer”

Skamkjekt å være med å skille sauer. Jeg har vært med på dette før. Nå lukter jeg sau og er svett og bløt helt til skinnet, sa mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (krf), som deltok i skiljingen grytidlig lørdag morgen på Kvæven.

Omkring 4.000 sauer og lam ble skilt. De tilhørte heiegjeter Torleiv Lye sin flokk, på Suleskardheiene. Sauene gikk fra Suleskard til Kvæven fredag. I år var det cirka 1.000 sauer og lam mindre enn vanlig. Det skyldes at de kom seint på beite denne våren på grunn av snømengdene. Da ville en del gårdbrukere heller ha dem på beite hjemme.

Flere hundre, fra små barn til besteforeldre, var til stede under skiljingen, som startet ved 0630-tiden. To timer senere var alle dyrene kommet i bås til rett eier. Da var det bare å vente på tur for å laste opp på bil for å frakte dem hjem. Logistikken var like bra der, som selve skiljingen.

Foto: Statsråd Olaug Bollestad deltok i skiljingen.

Ettersanking

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 06.33.41.jpg

Olaug Bollestad sammen med Torbjørn Fjermestad.

Annonse

Snaut 40.000 sauer og lam er nå på hjemtur etter en god beitesesong i Sirdalsheiene. Deretter skal lammene fraktes til slakteriet. Så nå er det god tid for fårikål, lammefrikasse og lammelår.

Torbjørn Fjermestad, leder for Jæren Smalalag, var godt fornøyd med sankingen og skiljingen. Alt gikk etter programmet. Før de begynner med ettersanking av dyr, vil noen være til stede ved andre skiljinger og se om det er sauer og lam som har forvillet seg dit.

 • Jeg regner ikke med at ettersankingen i vårt område starter før om ei god uke, forteller Fjermestad.

Hederspris

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 07.50.51.jpg

Stian Espedal fikk hedersprisen av mat- og landbruksminister Olaug Bollestad.

Olaug Bollestad delte også ut ”Landbruket i Rogaland sin hederspris for 2019.” Den gikk i år til saueentusiast Stian Espedal (46), som kommer fra indre Forsand.

Det er styret i Rogaland Landbruksselskap som vurderer og konkluderer med hvem som er årets prisvinner. Styret består av Rogaland bonde- og småbrukarlag, Rogaland bondelag, Rogaland fylkeskommune, Landbruksråd Rogaland og fylkesmannen.

Ulike kriterier ligger til grunn, og for årets vinner er disse kriteriene mest vektlagt;

 • Vinnaren har profilert landbruket på ein positiv måte mot resten av samfunnet
 • Vinnaren har fremma positive idear for vidareutvikling av bygdene og kulturlandskapet i Rogaland og med det jordbruksnæringa
 • Vinnaren utviklar nye produkt eller tenester som gjer landbruket meir robust, eller kanskje meir presist skapar entusiasme og stolthet for bonden sine produkt.
 • Litt overordna kan ein seie at prisen går til ein person som har gjort ein positiv innsats ut over det ein normalt kan vente.
 • Dagens vinnar driv ikkje gard, men bør nok likevel sjås på som ein forrektige bonde.
 • Vinnaren er godt gift og har to ongar. Vinnaren skulle bli bonde, gjekk på jordbruksskulen, men blei nok litt skolelei, og blei avløysar i staden.
 • Vinnaren begynte i Nortura med sommerjobb i 1995 og begynte fast der i 1997. Tok fagbrev og arbeidde seg opp til bas på slakteriet rimeleg raskt. Arbeidde 18 år i slaktehallen. Nortura «såg» han og «headhuntet» han som tilførselsmedarbeidar og rådgivar på sau.
 • Så har det balla på seg. Kursing av andre i slakting og skjæring. I Rogaland og andre deler av landet. Har gitt ut boka «slakting & skjæring, for storfe, gris, sau og vilt». Ein bestseljar på 220 sider til den nette sum av kr 1,6 per side. Boka er også relevant for generelt matinteresserte, då du her også får god rettleiing innan vidareforedling.
 • Vinnaren brenn voldsomt for beitenæringane. «Å driva med sau på utmarksbeite er verdens finaste kjøttproduksjon». Og som sentral person i NM for sauaklypping og ullhandtering på Varhaug oktober 2019, var han også i NRK Radio med den klare meldinga «Sauen er god for klimaet». Ingen tvil der!
 • Utanom familien har nok vinnaren berre ein interesse; landbruket. Truleg den einaste lokallagsleiar i Sau & Geit som ikkje sjølv har sau. Vinnaren er eit godt bevis på at «berre du vil nok, og let indre motivasjon styra, så går det bra…….».
 • Heidersprisen er Rogaland landbruksselskap sin diplom laga av Rita Aase Austvoll og eit kunstverk laga av Lise Birkeland.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 07.05.29.jpg

Gunvor og Marianne Aardal holder orden på sauene og lammene og krysser av på fjøla etter at de er kommet inn i deres bås.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 06.58.21.jpg

Kjekt for barna å finne lam og sauer tilbake.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 06.56.08.jpg

Travelt å samle sauene.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 06.09.31.jpg

Sauene er sterke, her går en over ende med to sauer.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 06.06.37.jpg

Skiljingen tas på alvor av Olaug Bollestad.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Camera Uploads:2020-09-05 05.50.36.jpg

Mat- og landbruksminister Olaug Bollestad beundrer de 4.000 sauene når de kommer inn til skiljegarden.