Home>Nyhet>Utbedringen av Fv 45 ved Lomeland snart ferdig
Nyhet Samferdsel

Utbedringen av Fv 45 ved Lomeland snart ferdig

Nå gjenstår finishen av utbedringen av fylkesvei 45 på Lomeland før den er ferdig, sier Åsbjørn Søyland, prosjektleder ved Rogaland Fylkeskommune.

Grovarbeidet er unnagjort. Signallysreguleringen er over. Nå gjenstår det å montere gatelys, rekkverk og ordne noen landbruksavkjørsler. I slutten av oktober skal alt arbeide være unnagjort.

Forventet pris for prosjektet er kalkulert til 30 millioner kroner. Veien er utbedret til seks meters kjørebane i en strekning på 800 meter. BS Graveservice fra Egersund har hatt totalentreprisen på dette arbeidet.

To bakketopper er senket. Veien er blitt rettet mer opp. En bekk er lagt i prefabrikkerte kulverter. Og langs den ene siden er det ført opp flotte støttemurer.

Den smale og uoversiktlige veien har nå fått bedre trafikksikkerhet og bedre kurvatur. Trafikkavviklingen med gammel og ny vei har godt greit, med lysregulering.

Denne veiutbedringen er en del av ”Gjesdal-pakken” eller bomavgiften som kreves inn ved Øvstabø.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-09-18 09.19.06.png

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-23 15.35.32.jpg