Home>Nyhet>Video-overvåking skremmer ikke
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-09-20 07.51.48.jpg
Nyhet

Video-overvåking skremmer ikke

Video-overvåking av boss-containerne på Sinnes, like bortenfor Joker-butikken, ser ikke ut til å skremme de som kaster boss her. Alle fem containerne var fulle da vi besøkte stedet ved 9-tiden søndag morgen.
  • Nok er nok, sa renovasjonsleder Roald Larsen hos IRS Miljø, som har ansvaret for innhenting av avfall fra alle husholdninger, hytteavfall osv.

Larsen hadde håpet at oppfordringen selskapet gikk ut med i vår ville bidra til at misbruk av hyttecontainerne ville avta. Denne sommeren og begynnelsen av høsten har så langt vist at det aldri har vært verre enn nå.

17. juli skrev Larsen et innlegg i Sirdalmedia:

Andre setter i fra seg hvitevarer, møbler, maling, sykler, bygningsmaterialer og mye annet som hører hjemme på et gjenvinningsmottak og ikke på et område som kun er ment for vanlig husholdnings-avfall fra fritidsboliger.

All denne forsøplingen som nå skjer ser ikke bare stygt ut, men er med og forurenser nærområdet både på og i jorda og i vann og vassdrag. Her havner det mye farlige kjemikalier som skulle vært levert på godkjent mottak og som utgjør en stor forurensningsfare da emballasjen både lekker og ofte er veltet når vi kommer for å tømme avfallet.

Det er dessverre ikke bare hytteeiere som gir blaffen og dumper på denne måten. Like mye er det fastboende og ikke minst næringsvirksomheter som f.eks serveringssteder, forretninger, håndverkere, bønder osv.

Annonse

Det som er mest urovekkende er at det viser holdninger til nærmiljøet og naturen som vi trodde tilhørte fortiden.

Med tanke på alle dem som prøver å håndtere avfallet på en skikkelig måte må jo dette være både nedslående og fortvilende.

Problemet har vært spesielt stort i Sirdal denne sommeren og IRS Miljø vil umiddelbart begynne montering av kameraer alle steder der det er nødvendig. Overvåkingskameraer er allerede på vei inn til lager og de første blir montert like ovenfor GP-krysset på Tjørhom så fort det lar seg gjøre. De neste kommer fortløpende.

Kameraene er av en type som gjør nesten like gode opptak i mørke som midt på lyse dagen.

Dem vi nå klarer å spore med dette utstyret vil bli kontaktet og få en regning på opprydningen.

Opplysninger om overvåking og konsekvenser ved forsøpling vil selvsagt bli godt skiltet.

Fotavtrykket som er lagt igjen etter denne fantastisk flotte helgen er ikke bra. Ingen god reklame. IRS vil nok gå gjennom Video-opptakene på mandag og se etter miljøsyndere.