Home>Kommunen>Vil ikke ha gratispassasjerer
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2020-09-24 kl. 15.07.57.png
Kommunen Nyhet

Vil ikke ha gratispassasjerer

Ordfører Jonny Liland fikk myndighet, fra et enstemmig formannskap i Sirdal, til å forhandle og godkjenne kommunens andel i opsjonen, for bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 45 opp til Tjørhomfjellet, fra GP-krysset. Thor Jørgen Tjørhom (sp) var inhabil.

Det dreier seg om 4 millioner kroner for Sirdal kommune. Total kostnad er 17 millioner kroner. 8,9 millioner kroner finansieres fra bompenger.

Formannskapet vil bruke 1,1 millioner kroner fra Infrastrukturfondet. De resterende 2,9 millioner kroner vil de ta en runde med utbyggingsselskapene for å få finansiert.

Fra reguleringsplanene til Muleheia (22 hytter) og Svartevassåsen (78 hytter) er det ikke inngått utbyggingsavtaler angående gang- og sykkelveiprosjektet. Dette mente flere politikere var feil.

  • Vi kan ikke ha gratispassasjerer. Utbyggingsselskapene, som tjener på utbyggingen, og hytteeierne som bruker veien og gang-og sykkelveien, må være med å ta kostnadene. Det kan ikke overlates til sirdølene alene, sa ordfører Jonny Liland (ap).

Rolf M. Hompland (kr.f) var veldig for at reguleringsplaner skal inneholde utbyggingsavtaler. Da vil en unngå at utbyggerne og hytteeierne ikke deltar i fellesskapet for å få bedre infrastruktur.

Rolv Guddal (ap) mente også at utbyggerne måtte være med på å finansiere utbyggingsprosjekter som dette.

Annonse

Isak Liland ( h ) syntes det var forferdelig synd at utbyggingsavtaler med hjemmel i loven, var frafalt. Nå er det frivillige avtaler som inngås. Kommunen kan ikke betale alt, så her må det en fordeling til, blant selskapene og hytteeierne.

  • Her har vi en utfordring hvor vi må løse slike oppgaver i fellesskap, sa Isak Liland.

Ordføreren ville ikke være defensiv og motarbeide opsjonen. Trafikksikkerheten er viktig opp til turistmotoren i Tjørhomfjellet. Men han ville gjerne finne en løsning hvor alle er med.

Foto: Dette kartet viser reguleringsområdet for gang- og sykkelveien langs fv 45, samt reguleringsplanene for Muleheia og Svartevassåsen.

Arbeidet med GP-krysset er kommet godt i gang. Debatten dreier seg nå om opsjon og finansiering av gang- og sykkelveien helt opp til Tjørhomfjellet.