Home>Front>Bosscontainere fjernes og flyttes til Berli
Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, bil, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen

Bosscontainere fjernes og flyttes til Berli

Bosscontainerne like ved GP-butikken på Sinnes skal fjernes i høst. Renovasjonsleder Roald Larsen i IRS Miljø IKS, opplyser at det skal monteres 8 nedgravde containere ved Berli. Han håper de kan være på plass i november.

Den åpne renovasjonsordningen ved GP har ikke fungert og det er blitt kastet mye søppel som ikke hører til en hytterenovasjon. Store møbler og hvitevarer er blitt satt på bakken og det har medført merarbeid for renovasjonen. Nå er disse bøtelagt etter at videokamera er montert for 24 timers overvåkning. Larsen opplyser at det er blitt bedre etter at videokamera er montert.

Foto: Bosscontainerne ved GP fjernes i høst, etter mye misbruk av hytteeierne.

Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, gate, sitter

Automatisk generert beskrivelse

De nye nedgravde containerne kommer ved Berli, ved fylkesveien og avkjørselen til Hønedalen.

De nedgravde containerne kommer ved Berli, like ved fylkesvei 975 og avkjørsel til Hønedalen. Det står i dag to containere her. Bilde og visualisert tegning viser skisser hvordan det kommer til å bli.

Foreløpig er 8 containere a 5 kubikkmeter eller 5.000 liter bestilt. Disse containerne komprimerer avfallet bedre og Larsen regner med at det er nok i første omgang. Muligheter for utvidelse er til stede. Det skal monteres lys og videokamera i samme området.

Annonse

Larsen opplyser at avfallet ikke sorteres i denne omgang, men på sikt vil det komme nasjonale krav om avfallssortering. Da blir det;

  • Matavfall
  • Papp og plast
  • Vanlig avfall
  • Glass og metall

De nedgravde containerne vil bli installert med lås. Tonstad blir det første stedet som tar i bruk elektroniske låser. I Øvre Sirdal blir det nøkler i første omgang.

  • Vi kommer på sikt til å innføre elektroniske låser med brikker eller app´er via mobil, sier Larsen.
  • Vi jobber for å få til et sikkert system, slik at ikke misbruk skal kunne gjennomføres.

Et bilde som inneholder gress, leker, spill, rom

Automatisk generert beskrivelse

Denne skissen viser hvordan containerne skal plasseres. Det blir rundkjøring for tømming.

Hytteeierne får brev og informasjon fra IRS Miljø, med nøkkel. Da vil det også bli gitt informasjon om hvilke nedgravde containere de skal benytte. På Tjørhomfjellet og ved brannstasjonen ved Svartevatnet fungerer dette bra.

IRS Miljø har 4.274 registrerte og betalende abonnenter i Sirdal. De som eventuelt ikke betaler og som ønsker en renovasjonsordning må ta kontakt med selskapet. I utgangspunktet skal det ikke være noen som ikke betaler da vi bruker matrikkelen, hvor alle eiendommer er registrert, som et grunnlag for IRS sitt abonnementsregister.

  • Hytterenovasjonsordningen er kun ment for dem som er registrert som eier av hytte- og fritidsboliger, ingen andre, sier Larsen som håper oppryddingen vil lykkes. På sikt vil det også komme nedgravde containere der fjellmassene fjernes like ved dagens GP containere.