Home>Hytter>Bru ferdig om to uker
Et bilde som inneholder utendørs, gress, snø, natur Automatisk generert beskrivelse
Hytter Nyhet

Bru ferdig om to uker

Nå gjenstår påstøping i neste uke og deretter montering av rekkverk i 60 centimeters høyde, før brua til Fåråsen er kjørbar, forteller Morten A. Almås i Sirdal Forskaling og Betong.

Torsdag ble de tre dragerne mellom fundamentene heist på plass og montert. Dragerne er 11,3 meter lange og veide over ti tonn. Kleppspesial, Norges største kranbil, svingte dragerne på plass med en utlegger fra bilen på 11,5 meter.

Dragerne ble levert fra Element Sør i Mandal og dragerne er klar med stål for støping.

Å bruke spesialkranbil gjør at arbeidene går mye fortere enn med en mobilkran. Da er det nødvendig med en ekstra bil for å frakte motvektloddene. I tillegg tar det mye lengre tid.

Hensikten med arbeidet er å sikre bedre og sikker adkomstvei til hyttefeltet. Det er laget rapport om tiltaket i vassdraget, med plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Planen er å få bedre kapasitet under brua for all vannføring. Det er to elveløp, men det østre har vært for lite for de store vannmengder som kommer med jevne mellomrom

Foto: Kranbilen måtte kjøre langt fram og sette opp en støtte foran, for å kunne heise på plass dragerne.

Annonse

Et bilde som inneholder utendørs, snø, bygning, tre

Automatisk generert beskrivelse

Tre dragere er nå montert og i neste uke skal det støpes et toppdekke på dem. Deretter skal rekkverk monteres.