Home>Kommunen>Etterlyser tilsyn av brannvesenet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.44.12.jpg
Kommunen Nyhet

Etterlyser tilsyn av brannvesenet

Kenneth Bakkehaug, enhetsleder for bygg og eiendom i Sirdal kommune, er bekymret siden det er lenge siden det ble gjennomført tilsyn av brannvesen ved Tjørhom grendehus, skriver han i et referat til utvalg for oppvekst og levekår.

Tjørhom grendehus blir brukt til forsamlingshus og er å anse som et særlig brannobjekt iht brann og eksplosjonsloven. Det er særlig avvik knyttet til at ventilasjonsanlegget ikke er i egen brann celle som bør søkt lukket.

Det foreligger gamle tilsynsrapporter, men ikke fra tiden fra kommunen mistet sin brannsjef i «egen» stilling. Administrasjonen har gjort tiltak i flere omganger for å ivareta og forbedre brannsikkerheten i bygget. Seinest sist vinter ble det montert nye nødlys i deler av bygget.

I tillegg har enhet bygg og eiendom egenkontroll av brannforebyggende utstyr, dvs. test av alarmanlegg og slokke utstyr, samt kontroll på at rømningsveier ikke er blokkert. Rollen som brannvernkonsult ligger på bruker, altså enhetsleder kultur.

Ventilasjonsanlegget i Tjørhom grendehus er ikke montert i egen brann celle, slik kravet er i ny teknisk forskrift. Enhet bygg og eiendom, hadde planer om å skifte det gamle ventilasjonsanlegget, som er av typen kryssveksler, til fordel for en roterende veksler. En kryssveksler gir ca. 30-40 % gjenvinning av varme, mens en roterende kan komme opp i 80- 90 %.

Kalkulert beløp, inkludert montering i egen brann celle var ca. 400.000 kroner, og pengene var tiltenkt tatt av vedlikeholds budsjettet på 3 millioner kroner.

Annonse

Da det ble bestemt politisk at ca. halvparten av vedlikeholdsbudsjettet for 2020 skulle gå til nødvendig bytte av ventilasjonsanlegg Tonstad skule og tiltak på kulturhusområdet på Tonstad, ble det nødvendig å utsette tiltaket om nytt ventilasjonsanlegg på Tjørhom grendehus til et senere år.

Det er på høy tid at det gjennomføres et nytt tilsyn på byggverket av brannforebyggende ekspertise. Kommunen har flere bygg tilsyn ikke har blitt utført på slik det burde. Sirdal kommune skal forholde seg både til brann og eksplosjonsloven og til forskrift om brannforebygging.

Rådmannen fungerer som brannsjef, og det er en umulig oppgave for han å rekke over oppgavene en brannsjef skal gjøre. Når kommunen mangler tilsynskapasitet, økes risikoen for at kommunen ikke henger med i tiden og utviklingen på sikkerheten.

En ny type ventilasjon vil gi bedre enøk. Det vil også være fornuftig å fase ut dagens ventilasjonsanlegg på loftet, slik at vedlikehold blir enklere for kommunens byggdriftere. Nå når det er avklart at grendehus ikke skal selges, trengs det penger til å lukke avviket så fort som mulig, skriver Bakkehaug.