Home>Kommunen>Fire moderne tømmestasjoner
Et bilde som inneholder tekst Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Fire moderne tømmestasjoner

Før vinteren setter inn skal IRS Miljø IKS ha fire topp moderne tømmestasjoner for husholdningsavfall for fritidsboligenhetene i Øvre Sirdal. To nedgravde anlegg er på plass ved Svartevatn (brannstasjonen) og Tjørhomfjellet, ved innkjørselen.
  • Nå tar vi sikte på å få etablert ny tømmestasjon ved Berli (like før innkjørsel til Hønedalen) og Soleidalen (mellom Fjellstua og Røde Kors-stasjonen) før vinteren, opplyser Roald Larsen, renovasjonsleder ved IRS Miljø IKS.
  • Det betyr økt kapasitet. I tillegg bygges det for senere krav til sortering når Miljøverndepartementet kommer med det kravet.

All ulovlig avfallshåndtering med kasting av hvite- og brune varer samt malingsspann utenfor bosscontainerne, har trigget renovasjonsselskapet til å ta en alvorlig opprydding av tømmestasjonene.

  • I tillegg blir det nedgravd enhet for glass- og metallgjenvinning. Dette har tidligere blitt kastet i noen ustabile 660-liters beholdere med altfor liten kapasitet, sier Larsen, og legger til at det blir overvåking på alle disse fire nye stedene.

Disse fire nye stasjonene skal ha god kapasitet til å ta imot husholdningsavfall fra alle fritidsboliger i denne delen av kommunen.

I tillegg ser en på muligheter for å gjøre tiltak på Tverråna (fylkesvei 42), Gravatn, Fidjeland og Ådneram. Dette vil en komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Når de nye tømmestasjonene er etablert, vil bosscontainerne i GP-svingen fjernes og tas bort.

Foto: Denne illustrasjonen viser hvordan tømmestasjonen i Soleidalen, ovenfor Fjellstua blir.

Annonse