Home>Front>Friluftsmann og utbygger fyller 50 år
Et bilde som inneholder utendørs, person, bygning, mann Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter

Friluftsmann og utbygger fyller 50 år

Den kjente sirdølen, Tor Sigve Vik, blir 50 år søndag 18. oktober. Kjent tømmermann og hytteutbygger samt en ivrig pådriver for turistnæringen. Friluftsliv er hans store hobby, med fiske og jakt.
  • 50 år gir litt grunn til ettertanke. Et veiskille, hvor man vet man er eldre, men ikke føler seg eldre, men jeg har ikke panikk. Formen er god og pågangsmotet til å utvikle Sirdal til en bedre hytte- og turistkommune er fortsatt til stede, sier Tor Sigve.

Han ble født i 1970 og bodde på Jørpeland de første fem årene. Mora, Martha Skartveit, var fra Botne. Faren, Sven Jan Vik fra Sinnes, var sveiser på Stålverket.

Farens råd til Tor Sigve var at han måtte skaffe seg et yrke hvor han fikk være ute mye, ikke sveiser og jobb innendørs som faren hadde hatt. I 1976 flyttet familien hjem til familiegården på Sinnes, hvor faren overtok driften. Gården hadde melke- og eggproduksjon.

Tor Sigve gikk ni år på ny skole på Sinnes. Fortsatte ved Gand videregående skole sammen med kameraten Åge Haugen. Begge gikk i tømmerlære hos Brødrene Hove i Sandnes. Fikk svennebrevet og så raste bolig- og hyttemarkedet sammen i slutten av 1980-årene.

Da ventet militæret med ett år i Skjold i Nord-Norge. Deretter tok han ett år skole på Dovre, på treskjærer linje. Han vendte hjem i 1991 og begynte som anleggsarbeider og tømmermann. Da ble det mye småjobber som freelancer. Hver vinter jobbet han i Ålsheia skitrekk.

Foto: Tor Sigve Vik startet Sinneshyttå i 1997.

Annonse

Et bilde som inneholder person, vann, mann, holder

Automatisk generert beskrivelse

Fiske er viktig i Tor Sigves hverdag.

Fiske og jakt

Fiske og jakt har i alle årene fristet Tor Sigve. Begynte vel som 12-åring. Syklet da til Suleskard og videre innover til Rosskreppfjorden. Den gang var det bare en grusvei inn til dammen. Fisketurene var sammen med Åge Haugen og Gaute Kvæven og en del andre. Overnattet i telt, hadde bål og trivelig lag. I 14-års-alderen startet lysten på jakt. Litt med gevær og snarefangst etter ryper.

  • Reinsdyrjakt var det store målet. Det startet ikke før jeg var 19 år. 20. august er en hellig dag, da starter reinsdyrjakten og den er alltid krysset av i almanakken. Bare et år har jeg vært borte fra den jakten, sier Tor Sigve.

Nå er det reinsjakt både i Sirdal og Telemark. Sønnene hans, Jøren og Erik, følger i farens fotspor. Viking Safari fikk lokket Tor Sigve til Afrika en gang på jakt etter antiloper og andre ville dyr. Det har blitt mange turer sammen med sønnene og kamerater til flere steder i Afrika etter det. Det frister alltid å gå på jakt. Da lyser det i øynene og all forretning blir glemt når det står på.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, pattedyr, mann

Automatisk generert beskrivelse

Reinsdyrjakt i Sirdal med sønnene Jøren, Erik og Tor Sigve.

Sinneshyttå

Sinneshyttå ble startet i 1997. I starten slet han med å finne hyttefelt for utbygging. Han fikk avtale med Ånen Fidjeland om å bygge ut Degodden. I begynnelsen av 2000 ble 29 hytter ført opp sammen med Sirdal Håndlaft.

Så kom «Beverly»-feltet i 2003 med ti hytter. Det sprengte mange grenser og barrierer i kommunen. Tor Sigve ville ha vei til hyttedøra og høystandard hytter med mer enn 90 kvadratmeter.

  • Den kampen vant jeg til slutt etter mye styr. Både kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen var inne i den saken, med negativt utgangspunkt, minnes Tor Sigve.

Da grensen var brutt, banet det vei for nye felt i Slettekvæv, Rubetødnan, Øyna og Hønedalen. Etter samtale med Torfinn Nesset ble de enige om videre utvidelser i Hønedalen, med adkomst fra Sinnes, første utbygging var på 25 hytter.

Tor Sigve hadde tro på Sirdal som hyttedestinasjon og Hønedalen sitt potensiale og tok en råsjanse med å bygge tre nye bruer. Satset 15-20 millioner kroner i infrastruktur. Først to bruer over Sira, fra fylkesveien, så dalens første ski undergang (eller Sesilåmiløypa) som fører opp til Hønedalen. Ble åpnet lille julaften 2007.

Samarbeidet med Solhytten og Østerhus-konsernet kom først i gang i 2010. Da var det utbygging på Haugefjedl vest og aust. Nå er Haugefjedl utbygd, og Brendeheia nesten utbygd med 170 hytter. Nå kommer Hoppmannsknuten også, så ca 100 hytter gjenstår før området i Hønedalen er ferdig utbygd.

Et bilde som inneholder fjell, utendørs, bygning, skråning

Automatisk generert beskrivelse

Grunnmuren for Slottet er nå ferdigstøpt.

  • På toppen, Slottet i Hønedalen, bygger vi jo nå et slott, sier Tor Sigve, det er et samarbeids-prosjekt med Torfinn Nesset som grunneier og Solhytten. Det kommer til og bli et flott turmål med alle serveringsrettigheter og et flott landemerke og utsiktspunkt over dalen.
  • Samarbeidet med Solhytten har gjort at vi har kunnet gi gass i en helt annen grad med skibruer, turstier og lysløyper. Hønedalen har jo vært et betydelig anlegg over mange år. Vi har et veldig bra samarbeid, sier Tor Sigve. Det har jo også alle skiløpere, turgåere og syklister nytt godt av. Det er jo svært gledelig.

Stil og særpreg

Hyttene til Sinneshyttå har en egen stil og særpreg. Tor Sigve har utviklet dette selv, inspirert av lokal byggeskikk. Grinde-konstruksjonen går helt tilbake til Viking-tiden, med kraftige søyler og dragere, for å stive opp bygget. Sirdal Sag leverer denne kvaliteten på søyler og dragere, sammen med ytterkledningen.

  • Vi leverer et nisjeprodukt og den spisskompetansen vil jeg gjerne fortsette med. Jeg ønsker å levere og selge høy kvalitet til nye eiere, sier Tor Sigve.

Hyttekjøperne er tradisjonelle og konservative. Men en viss utvikling registreres på hyttene. Nå er de mer åpne med for eks. panoramavinduer i utsikts- retningen og andre fasadegrep. Innvendig brukes mange andre materialvalg en før. Kalkmaling, tepper, tapet, x-finer og andre spesielle materialer. Utendørs har det eksplodert med grillhytter, bålplass og påkostede uterom med naturstein og lignende. Tor Sigve tror dette bare er starten på en ny utvikling.

Turistkommune

50-åringen er opptatt av å utvikle Sirdal som turistkommune. Det er stort potensiale i Sirdal, både for tradisjonelt håndverk og i servicenæringen.

  • Vi har stående en grunnmur her, så om noen vil være med å lage et næringsbygg midt på Sinnes, så er det anledning til det, sier Tor Sigve og smiler.

25.000 tilreisende turister i de store høytidene er viktig å ta vare på. Tor Sigve kunne ønsket seg flere tilbud innen service og handel. Det må også satses på at Sirdal utvikler seg til en helårsdestinasjon i langt større grad en det Sirdal er i dag.

  • For å få til det er vi, private aktører, viktige, men det er også viktig at kommunen støtter opp og er med å drar lasset. Å ha kommunen med på laget når det gjelder slik satsing er viktig.
  • Bidrag til løypekjøring fra kommunen, hvor også alle hytteeiere, campingvogner og aktører er med, har jo virket veldig positivt for å heve nivået på turløyper. Vi må jobbe sammen for å utvikle kommunen, sier Vik.

I dag er det 4.500 fritidsboligenheter i Sirdal, hovedsakelig i øvre del av kommunen. Han tror utbyggingstakten vil holde seg framover og forventer at antallet vil øke med 500 – 700 hytter de neste ti årene.

Et bilde som inneholder person, utendørs, vann, mann

Automatisk generert beskrivelse

På jakt i Zambia i Afrika.

Dygrå – friplassen

Da faren, Sven Jan, døde i 2005, overtok Tor Sigve gården på Sinnes. Selv om han holder et høyt tempo med jobben, har han alltid tid til jakt og fiske.

Den gamle stølen på nordsiden av Valevatn ble demt ned under kraftutbyggingen. Tor Sigve har derfor bygget seg ny støl (30 kvadratmeter) på Dygrå, like overfor Valevatn. I sommer kom båthuset på plass.

Dette er fristedet til Tor Sigve, uten mobildekning. Her kobler han av sammen med familie og venner. Han bruker garn og ruse for å fiske opp mye småfisk i Dygrå. Årlig drar han opp 300 – 650 småfisk, for å redusere mengden og heller få større fisk.

Stillheten gir han nye krefter og ideer til å utvikle firmaet og øvre Sirdal som turiststed. Koronapandemien har medført større trafikk til hyttene. Flere bruker heiene til turer og overnatting i telt, noe Tor Sigve setter pris på. Hyttebruken kommer sikkert også til å endre seg, det er viktig for folk å kunne senke skuldre og gjøre mer familie- og fritidsaktiviteter rundt hytta.