Home>Nyhet>Fv 45 ved Bergsura skal skredsikres
Nyhet Samferdsel

Fv 45 ved Bergsura skal skredsikres

Samferdselsutvalget i Rogaland Fylkeskommune vil prioritere fortgang med skredsikring av fylkesvei 45 ved Bergsura. Bergsura ligger mellom Berge og Lomeland. Først må det bevilges mer penger før planarbeidet kan fortsette.

Prosjektleder Per Ove Særheim ved Rogaland Fylkeskommune opplyser at det i sommer er gjennomført grunnundersøkelser. Dette ble utført for å finne tykkelsen på ”slam”-laget på bunnen av Nedre Bergsvatnet og for å finne dybde ned til fast grunn i vannet.

  • Resultatet fra grunnundersøkelsene viser at det er mulig å fylle fjellmasser ut i vannet og å flytte veien ut i kanten på vannet, sier Særheim.
  • Nå er prosjektet helt i startfasen av planprosessen, så det er ikke valgt noen løsning enda. Et alternativ kan også være å flytte veien ut i kanten av vannet.
  • Har Bergsura vært utsatt for skred ?
  • De siste 20 årene er det registrert 6 skredhendelser i nasjonal vegdatabank (NVDB). Noen hendelser har vært store steiner på flere kubikk, og noen små.
  • Hva aktualiserer denne saken nå ?
  • Strekningen langs Bergsura ligger inne som en skredutsatt strekning i Rogaland fylkeskommune sin skredsikringsplan. Strekningen har høy årsdøgntrafikk (ÅDT) og er ganske smal, svarer Særheim.

.