Home>Front>God fremdrift for Sinnes skule
Et bilde som inneholder sitter, gammel, elementer, gate Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

God fremdrift for Sinnes skule

Enhetsleder for bygg og eiendom, Kenneth Bakkehaug, skriver i en statusrapport til Sirdal formannskap at det er god fremdrift i byggingen av Sinnes skule. Bilstad Bygg forsøker å ta igjen det tapte etter forsinket oppstart.

Siden skolen er blitt hevet, er det blitt bestilt detaljprosjektering på endringene. Kommunen har også hatt et særlig fokus med å sikre skolen for snøras.

Brakkene er montert og tas i bruk på mandag, etter høstferien. Under monteringen av brakkene oppdaget firmaet Indus Norge AS at det var en høydeforskjell på 25 centimeter der brakkene skulle stå. Dette medfører en ekstra kostnad for prosjektet på grunn av at kommunen er ansvarlig for grunnarbeidene. Det medfører ekstra kostnader til materiell, mer tid til montører og ventetid. Byggeleder har svart på denne endringsmeldingen.

Andre forhold

I forbindelse med heving av bygget har Bilstad Bygg foreløpig ikke kommet tilbake med beregninger av kostnadene. Kommunen har fått en grovskisse over et nytt inngangsparti, med flatt tak. Rådmannen er usikker på om flatt tak er å foretrekke, og har fått en pris på 60.000 kroner om kommunen heller velger skrått tak. Det diskuteres ulike tekniske løsninger som må ses i sammenheng med heving av deler av terrenget. Prosess pågår.

Kommunen har særlig stresset dette med å få beregnet og priset montering av snøstoppere på de deler av bygget snøstoppere ikke er inkludert. Beregninger er gjort, men det viser seg at entreprenørens underleverandør har gjort en liten beregningsfeil, som nå må rettes. Kommunen har blitt lovet at dette skal komme denne uken. Som følge av avviket fra Arbeidstilsynet knyttet til ras problematikk med snø, vil rådmannen legge frem egen sak om endringsmelding når pris og løsning foreligger.

Annonse

Rådmannen gjør oppmerksom på at Arbeidstilsynet har lukket saken om avviket med takras, fordi kommunen har beskrevet en løsning som nå vil komme på plass. Det er derfor viktig at kommunen opptrer troverdig overfor Arbeidstilsynet. Frem til permanent løsning blir montert, blir utsatt område under takutstikk sikret med byggegjerder når det kommer snø. For å unngå å måtte kjøpe inn tuneller (brakker med hull i begge ender), bør fokuset være å sikre eksisterende bygg.

Det er ikke klaget på støy fra byggeplassen fra brukerne. Rivning og planering, som er det som gir mest støy, er et tilbakelagt stadie.

Lekeapparatene som er innkjøpt blir montert i høstferien og i starten av uken etter.

Foto: Dette «flyfoto» viser at grunnarbeidene er godt i gang.

page3image2398916192

Et bilde som inneholder utendørs, bygning, sitter, tre

Automatisk generert beskrivelse

Grunnarbeidene med støping er godt i gang.