Home>Kommunen>Kommuneoverlegen får dispensasjon
Et bilde som inneholder gress, bygning, utendørs, hus Automatisk generert beskrivelse
Kommunen

Kommuneoverlegen får dispensasjon

Vi har fått innvilget dispensasjon for kommuneoverlege, Paul Otto Anders Vindelev. Dermed vil legetjenesten bestå av to leger i 1,8 årsverk, sier Inge Hedenstad Stangeland, rådmann i Sirdal kommune til Sirdalmedia.

Sirdal er eget legevaktdistrikt. Med to av fire leger ute av drift grunnet streik og sykefravær vil det være et meget begrenset legetilbud i Sirdal fra og med mandag 2. november. Mange oppsatte fastlegetimer blir utsatt til etter streiken og de det gjelder vil bli informert.

Grunnet streik vil det ikke være legevakt i Sirdal i tidsrommet tirsdag 3. november kl. 1530 til onsdag 4. november kl. 0800 og torsdag 5. november kl. 1530 til fredag 6. november kl. 0800.

Personer i Sirdal kan ringe 116117 og dra til legevakter utenfor Sirdal ved behov (Flekkefjord, Egersund og Sandnes). Fritidsinnbyggere i Sirdal oppfordres til å benytte legevakt i egen hjemkommune fremfor å bruke legevakten i Sirdal under streiken.

Ved alvorlig sykdom og skade må innbyggere ringe 113 som vanlig !

Ambulansen på Tonstad er bemannet som vanlig. Kommunen arbeider med en løsning overfor Sørlandet Sykehus HF med bemanning av en ambulanse II på bakvakt i de periodene kommunen er uten legevakt.

Øvrige helse- og omsorgstjenester er bemannet som vanlig. Det er god kapasitet i hjemmetjenestene og på Sirdalsheimen. Det tas ikke inn nye pasienter til Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH) på Sirdalsheimen under legestreiken.

Annonse

Sirdal kommune beklager konsekvensene streiken medfører for innbyggere og fritidsinnbyggere. Sirdal kommune rapporterer jevnlig til Fylkesmannen/Statens Helsetilsyn om situasjonen i Sirdal, spesielt om situasjonen kan medføre fare for liv og helse.