Home>Kommunen>Kulturskatt – kjøper «Indre Hauan»
Et bilde som inneholder utendørs, gress, bygning, hus Automatisk generert beskrivelse
Kommunen Nyhet

Kulturskatt – kjøper «Indre Hauan»

Vi må sikre oss denne kulturskatten, siden dette huset er Sirdals eldste hus. Dette har en stor kulturhistorisk verdi, sa Rolv Guddal (ap) under kommunestyredebatten i Sirdal torsdag. Huset ble kjøpt med 15 stemmer, mot Senterpartiets fire stemmer.

«Indre Hauan» blir kjøpt for 1.743.025 kroner. I tillegg bevilget kommunestyret 250.000 kroner fra statlige COVID-19-midler til vedlikehold av kommunal bygningsmasse. Pengene skal brukes til sikring av bygningen og hagen på Indre Hauan, eksempelvis låsbare dører, tetting av knuste vinduer, brannvarsling, opprydding i hage o.l. Det avsettes også 250.000 kroner til rådgivning osv. for videre planlegging av rehabilitering og opprusting av Indre Hauan. Det er nedsatt en politisk arbeidsgruppe fra formannskapet som leder dette arbeidet.

Indre Hauan, Ytregarden 3, er en sentral eiendom i Tonstad sentrum. Eiendommen har historisk interesse, men er i sterk forfall. Det vil kreve betydelige midler å pusse opp bygget og eiendommen.

Sirdal kommune har brukt ca. 4 millioner kroner på rehabilitering og oppussing av Sigbjørn K.- tunet, dette arbeidet er enda ikke fullført. En oppussing av Indre Hauan vil kreve minst like store midler, sannsynligvis mer enn det har kostet å pusse opp Sigbjørn K.-huset.

Mindretallet, Senterpartiets fire stemmer, ville sette en fot i bakken. De ønsket et bedre beslutningsgrunnlag, hva det egentlig ville koste å restaurere eiendommen. Og hva skal det brukes til ? Thor Jørgen Tjørhom (sp) ville gjerne ha dette på plass først. Han er opptatt av kulturhistoriske bygg, men konsekvensene mangler. – Jeg vil gjerne kvalitetssikre kostnadene, sa Tjørhom.

Per Øyvind Grimsrud (v) delte Senterpartiets bekymringer, men ville allikevel støtte forslaget om kjøp av bygget. Han mente det ville løfte sentrum med oppussing av dette bygget.

Annonse

Isak Liland (h) hevdet også at det hadde kulturhistorisk verdi. Innvendig er det av ypperste kvalitet.

  • Dette huset har store utviklingsmuligheter, sa ordfører Jonny Liland (ap). Han kunne ikke forstå at Senterpartiet var så opptatt av økonomi og bekymret for dette.
  • Vi har økonomi til å kjøpe dette huset. Vi har god kontroll over økonomien. Det går bedre dag for dag, sa Liland.

Jon Uleberg (h) delte også Senterpartiets bekymring. Han etterlyste mer tall over kostnadene. Han var redd for at restaureringskarusellen med millionkostnader vil komme med dette vedtaket.