Home>Front>Legestreik alvorlig for Sirdal
Et bilde som inneholder utendørs, bygning, gress, fortau Automatisk generert beskrivelse
Front Kommunen Nyhet

Legestreik alvorlig for Sirdal

En legestreik fra mandag 2. november vil bety en svært alvorlig situasjon for Sirdal kommune, sier rådmann Inge Hedenstad Stangeland til Sirdalmedia.

Status i dag er at en lege er sykemeldt. Legeforeningen har varslet at de tar ut to medlemmer i streik fra mandag. Da har kommunen en lege igjen, som for tiden er i 80 prosent stilling.

  • Å ha en legetjeneste som utgjør kun en 80 prosent stilling er svært alvorlig. Det er en uholdbar situasjon, som kan berøre både liv og helse, for innbyggerne og besøkende. Da vil det bare bli øyeblikkelig hjelp som blir betjent, sier rådmannen.

Kommunen kommer til å søke dispensasjon for den nyansatte kommuneoverlegen, Paul Otto Anders Vindelev. Han er medisinsk ansvarlig for koronasituasjonen i kommunen. Rådmannen mener det er uforsvarlig å være uten han på jobb, selv om det har vært svært lite smittesituasjoner i Sirdal.

De fire ansatte i kommunen, som deler legevaktordningen mellom seg, har gode lønns- og arbeidsvilkår. Hver lege får to ekstra uker ferie i året, tilsammen sju uker. I tillegg får de hvert tredje år en tre måneders lønnet permisjon.

Et bilde som inneholder person, bygning, stående, kvinne

Automatisk generert beskrivelse

Rådmann Inge H. Stangeland sier legestreiken vil være en alvorlig situasjon for kommunen.

To leger i streik

Annonse

  • For Sirdals vedkommende vil to leger bli tatt ut i streik. Det innebærer streik i 24 timer, og betyr at de verken kan jobbe på dag- eller nattestid, opplyser advokat Aadel Heilemann i Legeforeningen til Sirdalmedia.- Alle relasjoner der kommunen er arbeidsgiver, skal man ikke jobbe.

Fra mandag vil 35 leger i Legeforeningen da være i streik.

Tolv nye leger tas ut i streik i fra 2.november. Foruten Sirdal gjelder opptrappingen kommunene Kautokeino, Vang, Nord-Aurdal, Herøy (Møre og Romsdal), Karasjok og Hasvik.

– KS har i mange år avvist enhver avtaleløsning som reduserer arbeidsbelastningen for legevaktleger, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen.

Meklingen om særavtalen, som regulerer legevakt, samfunnsmedisin og arbeidsforholdene for nyutdannede leger, brøt sammen 15. oktober. Legeforeningen har med dette vært i konflikt og iverksatt streik fra og med 26. oktober. Det har ikke vært kontakt mellom partene etter bruddet hos Riksmekleren.

Plikten til legevakt er nærmest ubegrenset og kommer på toppen av full arbeidsuke som fastlege. Konflikten handler om å etablere et minimum av arbeidstidsvern, men med fortsatt stor avtalefrihet lokalt, forklares det på Legeforeningens hjemmeside.

Fra og med mandag 2. november trapper Legeforeningen opp streiken til å gjelde kommuner i distrikt med stor legevaktbelastning.

– Det er alltid krevende å ta ut ansatte i helsetjenesten i streik. Denne hårfine balansen settes særlig på spissen i en usikker pandemisituasjon. Vi har i dette uttaket tatt ut et fåtall leger. Uttaket illustrerer hvor skjør organiseringen av legevakten er, spesielt i distriktskommunene, sier Hermansen.

De siste ukene har det vært markeringer og streikearrangementer over hele landet. Befolkningen har vist stor støtte for saken, særlig for den alvorlige situasjonen for legevaktleger i distriktskommunene, forklares det på hjemmesiden til foreningen.

– Legevakten har alltid vært der for lokalsamfunnet. Vi er takknemlige for måten befolkningen nå støtter opp om legevakten, sier Hermansen.