Home>Front>Miljø-dugnad trenges
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.42.54.png
Front Leder Nyhet

Miljø-dugnad trenges

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.46.38.png

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg

Leder

Mange hytteeiere viser en nonchalant oppførsel med forsøpling av nærområdene i øvre Sirdal. Bosscontainerne blir ikke tatt på alvor, mange kaster fra seg hvite og brune varer og malerspann, gjerne rundt og utenfor containerne. Miljøforurensing kalles dette. Det er ikke lovlig å kaste søppel utenfor containerne, verken her i Sirdal eller i din hjemkommune.

Nå oppfordrer vi alle hytteeierne til å være med på en miljø-dugnad. Det trenges. Vi kaster bare hytteavfall i containerne eller i de nedgravde enhetene. Har vi avfall som hører hjemme ved en gjenvinningsstasjon må dette enten kastes i Sirdal, første torsdag hver måned ved Svartevatn, eller du tar det med hjem og kaster det der. Nærområdene skal ikke forsøples. Rundt GP-containerne ser det enkelte dager forferdelig ut, med overfylte containere og resten på bakken. Ingen god reklame for alle trafikanter som kjører forbi.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-14 13.48.52.png

Det er ikke lovlig å sette fra seg malingspann.

Vi vil imidlertid også utfordre IRS Miljø IKS til å ta gjenvinning på alvor. Dere må snarest finne et sted eller lokale hvor vi kan levere den slags avfall i Øvre Sirdal, slik vi gjør hjemme.

Annonse

Når det er omkring 15.000 pluss/minus besøkende i hyttene hver helg, kreves det bedre tilbud og tjenester på dette området. I romjulen, vinterferier og påske er det omkring 25.000 mennesker her. Det vil si en stor norsk by.

IRS Miljø må legge forholdene bedre til rette for at det blir et sted å levere gjenvinningsvarer. Å kjøre til Tonstad er ikke bra nok. Det er ingen plass IRS Miljø har så mange mennesker konsentrert deler av uka som her i Øvre Sirdal.

IRS Miljø er et interkommunalt selskap, eid av kommunene Flekkefjord, Kvinesdal, Lund og Sirdal. De har ansvar for innhenting og behandling av avfall og septikslam på vegne av de fire kommunene.

Blir det opprettet en gjenvinningsstasjon, kan dette også bli et tilbud for fastboende, håndverkere og næringsdrivende. Dette haster, ellers vil miljøsynderne fortsette å kaste ulovlig avfall. Etter at videokamera ble montert er Strånne på Fidjeland brukt til å kaste ulovlig avfall, blant annet et badekar.

Et bilde som inneholder utendørs, gress, vann, fjell

Automatisk generert beskrivelse

Miljøsynderne har funnet en ny plass, uten videokamera, her på Strånne på Fidjeland.

Det jobbes nå med å skifte fra åpne bosscontainere til nedgravde enheter, renovasjonssystem bare for fritidsboligenheter. Suleskard, Svartevatn og Tjørhomfjellet har allerede fått skiftet til dette systemet. Nå står Berli og Soleidalen, like ovenfor Fjellstuå, for tur. Etter det er det Ådneram, Fidjeland, Solheimsdalen og Gravatn som gjenstår. Mer usikkerhet er det med GP. Der vil det muligens ikke komme nedgravde enheter når alle andre steder er skiftet ut.

De nedgravde enhetene vil få et låssystem, der de enkelte vil få tildelt plass hvor de skal tømme. På sikt blir det også nasjonale krav, hvor matavfall, papp og plast, vanlig avfall og glass/metall skal sorteres.

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-10-14 13.51.01.png

Snart blir det krevd sortering av avfall.

Når vi krever at hytteeierne skal være lojale mot tømmesystemet og bare benytte anviste plasser, er det også grunn til å rette en pekefinger til renholdselskapet. Opprett en stasjon hvor gjenvinning kan leveres. Vi er en stor by i norsk målestokk som krever dette.

Forsøplingen må stanses. Vi kan ikke akseptere den utglidning som har foregått den siste tiden. Vi håper IRS Miljø fanger miljøsynderne via videokamera og sender fakturaer til disse. Det fortjener de. Sånn kan ikke de 4.274 abonnentene oppføre seg i hjemkommunen, ei heller her i Sirdal hvor rekreasjon og natur står i fokus for hyttebesøkende.

Forsøpling aksepteres ikke i naturen, ei heller ved tømmeplassene.

Et bilde som inneholder utendørs, bilvei, bil, mann

Automatisk generert beskrivelse

Trist syn når det ser slik ut ved tømmeplassen ved GP.