Home>Kommunen>Miljøavis – inntekt til TV-aksjonen
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-10-02 08.30.00.jpg
Kommunen Nyhet

Miljøavis – inntekt til TV-aksjonen

Mellomtrinnet (5. – 6. og 7. klasse) ved Sinnes skule har de siste ukene jobbet med å lage en avis hvor hovedtema har vært bærekraftmålene; (punkt 6) rent vann og gode sanitærforhold samt (punkt 13) å stoppe klimaendringene.

Avisa selges i papirutgave og du må betale minst 20 kroner. Ingen øvre grense. Inntektene går til årets TV-aksjon.

Elevene har forsket på fisk i Sira og bunnforholdene der. Artikler om forsøpling er laget. I tillegg har det vært ekskursjon til Handeland renseanlegg for å se hvordan kloakken blir behandlet. Et grundig og bra arbeid av elevene, med mye fakta.

Avisen ble lansert på morgensamlingen fredag, før elevene tar høstferie. Der serverte 6. klasse varme rundstykker. I tillegg var det dans og allsang.

5. klasse ved skolen vant 3.000 kroner i konkurransen Beintøft, hvor de var miljøagenter. Folkehelsa delte ut pengene.

Foto: Elevene fra mellomtrinnet som laget avisa.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-10-02 07.59.02.jpg

Lena Bøgwald og Hilde Sinnes (bak) serverer nystekte rundstykker som 6. klassingene hadde laget.