Home>Front>Ny bru – men fortsatt overvann
Et bilde som inneholder utendørs, snø, mann, vann Automatisk generert beskrivelse
Front Hytter Nyhet

Ny bru – men fortsatt overvann

Deler av brua til Fåråsen hyttefelt er forbedret de siste ukene. Hensikten med forbedringen var å få bedre vannføring under det østre elveløpet. Regnet det siste døgnet har imidlertid vist at dette ikke er tilstrekkelig. Vannet kom opp i veibanen og med mer vannføring vil det sikkert føre til stengt bru igjen.

Hensikten med utbedringsarbeidet var å sikre bedre og sikker adkomstvei til hyttefeltet. Det er laget rapport om tiltaket i vassdraget, med plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Planen var å få bedre kapasitet under brua for all vannføring. Det er to elveløp, men det østre har vært for lite for de store vannmengder som kommer med jevne mellomrom. Etter søndagens regnvær viser det seg at elveløpene ikke klarer å holde unna vannmengdene.

  • Vi har utført pålegget fra Sirdal kommune, etter deres forskrifter. Vi kunne ønsket å heve brua mer, men det fikk vi ikke tillatelse til, sier Øystein Tjørhom på vegne av Sirdal Bygg. Brua skulle ikke være høyere på grunn av en terskel i Sira like ovenfor. Kostnaden med utbedringen har vært omkring 1,5 millioner kroner.

Sira Kvina Kraftselskap opplyser søndag ettermiddag til Sirdalmedia at de ikke har noe overløp/utslipp ovenfor Handeland. Dermed er det bare naturlig regn som er kommet det siste døgnet.

Foto: Søndag kom vannet over brua og elveløpene klarte ikke å holde unna vannføringen.

Filmsnutten viser vannet søndag formiddag.

Et bilde som inneholder utendørs, stein, natur, vann

Automatisk generert beskrivelse

Dette bilde ble tatt lørdag formiddag. Da gikk vannet greit under brua i begge elveløp.

Annonse