Home>Front>Ny leder i Bondelaget
Et bilde som inneholder person, innendørs, mann, bord Automatisk generert beskrivelse
Front Nyhet

Ny leder i Bondelaget

Andreas Liland fra Skogestad ble valgt til ny leder for Sirdal Bondelag torsdag kveld. Årsmøtet ble holdt i Tonstadli. Tor Arne Liland gikk ut av styret som leder sammen med nestleder Svend Haughom.

Øvrige medlemmer av styret: Tom Torfinn Åsemoen var ikke på valg. Siv Tone Bjunes og Inghild Haaverstad ble valgt for to år, mens Anita Haugen for ett år.

Varamedlemmer til styret Inger Johanne Ousdal, Åse Bente Sinnes og Jens Handeland.

Jordbrukskonsulent Mona Kile orienterte om aktuelle saker fra landbrukskontoret, mens Bernhard Arnevik fortalte om aktuelle saker i fylkesstyret.

I årsmeldingen kan vi lese at ordninger med kvotesalg har dessverre slått ut som forventet. De små produsentene forsvinner og de store blir enda større. Tragisk konsekvens for Agder og distriktene for øvrig.

For ett år siden var mangel på omsetning av sauekjøtt ett hett tema. Etter mye innsats av Nortura, Stian Espedal og flere, ser dette ut til å gå bra nå., selv om sauenæringen er altfor langt nede på inntjeningen pr i dag. Det er nok mange som ser frem til et godt landbruksoppgjør til våren, heter det i årsmeldingen.

Annonse

Sirdal Bondelag økte i fjor medlemstallet fra 112 til 163 medlemmer. For andre år på rad ble lokallaget tildelt pris for årets verver.

Et bilde som inneholder person, gruppe, innendørs, poserer

Automatisk generert beskrivelse

Styret for Sirdal Bondelag, Anita Haugen (fra venstre), Inghild Haaverstad, Andreas Liland, Siv Tone Bjunes og Tom Torfinn Åsemoen.

Et bilde som inneholder gulv, innendørs, person, rom

Automatisk generert beskrivelse

Deltakerne på årsmøtet til Sirdal Bondelag.

Et bilde som inneholder person, mann, innendørs, stående

Automatisk generert beskrivelse

Tor Arne Liland trakk seg som leder for styret i Sirdal Bondelag.