Home>Nyhet>Nytt styre i Bygdekvinnelaget
Et bilde som inneholder person, innendørs, bord, personer Automatisk generert beskrivelse
Nyhet

Nytt styre i Bygdekvinnelaget

Tirsdag kveld var det årsmøte i Sirdal Bygdekvinnelag i Runtlenesets lokaler. Leder, Solveig Marie Ådneram sammen med Helin Morel gikk ut av styret.

Nye medlemmer i styret er Helga Hadland og Eva Tennfjord, valgt for to år. Øvrige medlemmer er Tone Østtveit Kvinen, Åse-Berit Fidjeland og Anita Haugen. Varamedlemmer, Siri Fidjeland og Anette Grønning. Anne Mette Hovland ble gjenvalgt revisor.

Årsmøtet gikk gjennom vanlig årsmøtesaker og drøftet spesielt nye aktiviteter for 2021. Styret velger selv leder.

Foto: Årsmøte var i lokaler på Runtleneset.